İSLAM PARÇA PARÇA OLMUŞ

“Dedi: “İslâm parça parça olmuş.”

“Dedim: “Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim alıyor. İlâ âhir…”

“Yahu, şu asılzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, herbiri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir.” (Tarihçe-i Hayat)

Üstad Hazretleri, “feleğin inadına” tabiri ile ehli küfrün kurmuş olduğu çarkın ve sistemin tersine ve aksine, kaderin de İslam için bir planına dikkat çekiyor. Kafirin bir planı varsa, Kaderi ezelinin de bir planı vardır. Elbette bu iki plan biribirinin inadına ve aksine olacaktır. Üstad Hazretleri İslam aleminin şu anki zayıflığının bizleri ümitsizliğe düşürmemesi gelecek ve istikbalin feleğin inadına İslam’ın olacağını söylüyor.

Hindistan, yani bugünkü ifadesi ile Pakistan, İngiliz sömürgesinde bir cihetle lise seviyesinde ders görüp çağın medeni gelişmelerini onlardan ders almıştır. Bugün dünya ülkeleri arasında söz sahibidir.

Mısır, İngilizlerin sömürgesinde mülkiyeyi ders almıştır. Arapların lideri konumunda olan Mısır’ın bu dersi alıp daha okulunu bitirmediğini söyleyebiliriz. Kader henüz daha son sözünü söylememiştir.

Kafkas ve Türkistan’ın Rusya’nın sömürüsü altına girmesinde ise yine askeri bir talim manası yatıyor. Bugün dağılan Sovyet Rusya’sından kalan askeri sahalar ve tesisler ekseri Türki cumhuriyetlerinde bulunuyor. Bu da Üstad Hazretlerinin ne kadar isabetli bir tespitte bulunduğunu gösteriyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir