KUR’AN HİZMETKARI KÜÇÜK HAFIZ ZÜHDÜ

Risale-i Nur’un lahika mektublarında Küçük Hafız Zühdü ismi ile tanınan Zühdü Aydın, 1893 yılında Isparta’nın Atabey ilçesinde dünyaya gelmiştir. Amca oğlu Büyük Hafız Zühdü ile beraber Atabeyli nur talebeleri arasında yeralan Küçük Hafız Zühdü, o yıllarda büyük bir sadakatle iman ve Kur’an hizmetinde bulunmuştur. Tahsil hayatını İstanbul’da geçiren Zühdü Aydın, memleketi Atabey’de hizmetlerde bulunur.

Lahikalar da genç yaşta vefat eden Küçük Lütfü’nün yerine geçtiği ve onun boşluğunu doldurduğu ifade edilen Zühdü Aydın, Risale-i Nur’un yazım ve neşriyatın da bulur. Risale-i Nur’un birçok yerinde ismi geçen Küçük Hafız Zühdü’nün bazı fıkraları şöyle:

”Yirmi Dokuzuncu Mektup’un Yedinci Kısmını akşam fakirhanede Bekir Ağa ile beraber bazı hususi arkadaşlarımızla okuduk. Ve son risalenin dinsizleri iskâta kâfi geleceğine hepimiz kanaat ve iman getirdik. Küçük Zühdü (Barla Lahikası)

”Hem görenler karar verdiler ki Sözler’e mahsus bilhassa On Dokuzuncu Mektup’a has bir tarz-ı hat var. Eğer o tarz-ı hatta tevfikan yazılsa çok garib letafetler görünecektir. Her vakit musırrane, her yazana “Seyrek ve güzel yazınız.” derdim. Şimdi anlaşılıyor ki o manevî has hattı tavsiye etmek için intak-ı hak kabîlinden bana söylettiriliyordu. Şu hakikati ve manevî tarz-ı hatta en yakın, Küçük Hâfız Zühdü’nün ve Eşref’in ve Kuleönlü Mustafa’nındır ki o muvafakat, muvazenet onların hattında daha ziyade görünüyor.
(Barla Lahikası)

İnşâallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Hâfız Zühdü’nün mektubudur

Bugün istinsahına muvaffak olduğum İ’caz-ı Kur’an’ın bu bîçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i hâzık ameliyatı yapmış ki müptela olduğum emraz-ı kalbiyeyi tedavi ve yeniden hayat bahşetmiş olduğundan, arz-ı minnettarî eyler ve bu bînazir mücevherat mahzeninin diğer renkli kapılarının da açılmasını âcizane istirham eylerim.

Otuz Üçüncü Mektup’un otuz üç penceresinden ayrı ayrı lemean eden nurani ziyalar kalb-i âcizaneme feyyaz nurlarıyla gül-âblar serpti. Daha birçok Nur Risalelerinin füyuzatından hisseyâb olmasını bârgâh-ı ehadiyetten tazarru ederim efendim. Hâfız Zühdü (Barla Lahikası)

Risale-i Nur’da Şefkat Tokatları bahsinde ”Fakat maatteessüf Küçük Hâfız Zühdü, hiç tokada istihkakı yokken, o elîm hâdise ona da temas etti. Belki inşâallah o hâdise, onun kalbini dünyadan kurtarıp tamamıyla Kur’an’a vermek için bir ameliyat-ı cerrahiye-i nâfia hükmüne geçer.” şeklinde ismi geçen Küçük Hafız Zühdü, çıkarılan asılsız dedikodulardan sıkılıp Atabey’den ayrılır ve Keçiborlu’nun Kılıç köyüne yerleşip fahri imamlık yapar. Burada da iman Kur’an hizmetine devam eden Küçük Hafız Zühdü 1980 yılında Keçiborlu’da vefat eder. Nurkoy olarak kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir