RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

Risale-i Nur Külliyatı kaç parça eserden meydana gelmiştir?

Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur veya Risale-i Nur Külliyatı herbirisi insanı gafletten uyandıran, doğru yolu gösteren eser olarak Yüz Otuz parçadır.

Risaleler başlıca On İki cilt halindedir. İşaratü’l -İ’caz ve Muhakemat ile birlikte On Dört cildi bulmaktadır. Bunların açılımı yüz otuz risale yapar.

Sözler, Otuz Üç adet, Mektubat Otuz Üç adet, Lem’alar Otuz Üç adet, Şualar On Beş adettir. Mesnevi-i Nuriye On İki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca Tarihçe-i Hayat, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Asa-yı Musa, İşaratü’l-İ’caz, Emirdağ Lahikası-I ve II, Kastamonu Lahikası, Barla Lahikası, Muhakemat, Lemeat olmak üzere, Risale-i Nur Külliyatının toplamı Yüz Otuzu bulmaktadır.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, ”biraderzadem merhum Abdurrahman’ın vefatını müteakip yanıma gelip, kuvvetli emarelerle Abdurrahman’ın yerine bana gönderildiği kalbime ihtar edilen, gayet çalışkan ve hâlis kardeşlerimizden, elmas kalemli, Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulusi (r.h.) Ağabey, Barla Lahikasında yeralan bir mektubunda, Risale-i Nur Külliyatını şu şekilde ifade etmektedir:

“Şimdi, aziz ders kardeşlerim, bu fakir, bir tane mürşid-i ekmel ve kutup ararken, Cenâb-ı Hakkın ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle, Üstad-ı Muhteremin sa’yi ile yüz on dokuz mürşid-i ekmel ve kâmil buldum. Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, yüz on dokuz adediyle, herbirisi birer mürşid-i ekmeldir ve aktabdır.”(O dönemde henüz On Bir risale telif edilmemişti.)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir