MADDİ MANEVİ VARLIĞIMIZ

Maddi, manevi varlığımız ve nefsimizde Cenab-ı Hakk’ın idaresindediri nasıl anlamalıyız?

Mümin insan, bulunduğu an ile geleceğin sahibinin Allah olduğuna inanır ve iman eder. Bazen gaflete düşeriz bu gerçeği unutur gibi oluruz. Yapılacak şey hemen Allah’a tövbe, istigfar ve dua ile iltica etmektir.

Maddi ve manevi varlığımız Allah’ın elinde olduğu gibi nefsimizde O’nun idaresi altındadır. Biz sadece tercih hakkına sahibiz. Tercih ederiz, sonucu yaratan Allah’tır. Biz ibadet yapmak isteriz, bizi ibadet ettiren Cenab-ı Hak’tır.

Nefsimiz, bizim manevi sahada gelişmemizi sağlamak için bize verilmiş. O bizi iyiliğe de kötülüğe de sevk eder. Burada tercih bizde. Böyle bakar ve nefsimizin kusurunu görürsek, onun bizi zulmete, dalalete götürdüğünü anlarız. Böylece ebedi hayatımızı kurtarmak için çareler ararız. İslamın ve şeriatın herbir emir ve yasaklarını öğreniriz. İslamın hakikatleri olan bu emir ve yasaklar, bize doğru yolu gösteren ebedi saadete götürecek rehberlerdir.Bunlar namaz, oruç, zekat gibi emirler, faiz, zina gibi yasaklardır. Kurtuluş Kur’an’da ve O’nun gösterdiği yoldadır.

Risale-i Nur Külliyatından Lem’a’lar adlı eserde bu konuya şöyle yer verilmektedir:

”gaflet ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevâ-yı nefsin zararlarını def edecek yalnız o Zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Hâlık-ı Semâvat ve Arzdan başka hangi sebep var ki, en ince ve en gizli hâtırât-ı kalbimizi bilecek? Ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu emvâcından kurtaracak -hâşâ- Zât-ı Vâcibü’l-Vücuddan başka hiçbir şey, hiçbir cihette, Onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halâskâr olamaz.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir