DÖRT HALİFE’NİN YOLU

Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)’nın meşrebi nedir?

Risale- Nur Külliyatında,”Hem Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)’nın meşrebini Risale-i Nur takip etmiş.” ifadesinden kısaca şunları anlayabiliriz.

Hazreti Ebubekir (RA)ın meşrebi; sadakat ve doğruluktur. İnandığı davaya bütün benliği ve hissiyatıyla sahip çıkmaktır. Bunuda hayatının her safhasında ortaya koyarak insanlara bu yolda en büyük örnek olmuştur.

Hazreti Ömer (RA)ın meşrebi ise; küfür ve inkara karşı celadeti ve mümine karşı şefkat ve merhametidir. Bütün insanlara karşı gösterdiği adaleti ile de dillere destan olmuştur.

Hazreti Osman (RA)ın meşrebi ise; alçak gönüllü, haya ve edep sahibi olmasıdır. Gururlu olmayan, acz ve fakrını bilerek hissederek yaşayandır.

Barla Lahikasında Küçük Ali ismiyle yer alan bir mektubta bu konu böyle yer almaktadır:

”Hem ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn ile elde edilen imanın farklarını Risale-i Nur göstermiş. Hem Hazret-i Ebubekir-i Sıddîk (r.a.) ve Hazret-i Ömer (r.a.) ve Hazret-i Osman’ın (r.a.) meşrebini Risale-i Nur takip etmiş. Hem İmam-ı Ali’nin (r.a.) bir veled-i mânevîsi olduğunu, Celcelûtiye’yi tefsir ile Risale-i Nur’un kıymetini ve vazifesini Risale-i Nur göstermiş. Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Mehdî ve İsâ Aleyhisselâm ve Deccal ve Ye’cüc-Me’cüc ve Sedd-i Zülkarneyn hakkındaki müteşabih hadisleri Risale-i Nur tevil etmiş, esas maksadı anlatmış. Talebeniz Küçük Ali”(Barla Lahikası)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir