ENANİYET BİRLİĞİ BOZMASIN

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ نَهُ 

”Kardeşlerim,

Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat-hattâ meşrû bir tarzda dahi olsa-enâniyetten, hodfuruşluktan vazgeçmeleri lâzım olduğundan, Risale-i Nur’un hakikî şakirtleri, buz parçası olan enâniyetlerini şahs-ı mânevîde ve havz-ı müşterekte erittiklerinden, inşaallah bu fırtınada sarsılmayacaklar.

Evet, münâfıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı, böyle herbiri birer zâbit, birer hâkim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, mânevî kuvvetlerini dağıttırır. Sonra, kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar, vurur. Risale-i Nur şâkitleri, hıllet ve uhuvvet ve fena fi’l-ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşaallah bu tecrübeli ve münâfıkane plânı da akîm bırakacaklar.”(On Üçüncü Şua)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur talebelerinin, tahkiki iman dersleri ile benlik ve enaniyeti terk edip ihlas ve uhuvvetle kuvvetli bir şekilde ittihat ettikleri için, inşallah düşmanları olan dinsizlere ve münafıklara kolay lokma olmayacaklarını ve onlara mağlup düşmeyeceklerini ifade etmekte.

Dinsiz münafıklar, Nur Talabeleri arasındaki, beraberliği birliği bozmak için çok derin ve ince planlar yaparlar. Bu planların içinde bazen makam ve mevki, bazen karı kız, bazen şöhret, bazen dünyevi meşguliyetler, bazen baskı ve zulmü artırarak asabiyetleri bozup aralarında kavga çıkarmak tarzında olabilir. Bunun gibi, daha akla hayale gelmiyecek sinsi ve şeytani çok planlar ile Nur talebelerini ayırmak ve yutmak için çabalarlar. İnsanlık tarihinde görüldüğü üzere düşman, hasmını önce parçalara ayırır, sonra onları birbirine düşürür, kolayca pertaraf eder. Birlik ve beraberliği muhafaza eden topluluklar ise, onlara kolay lokma olmazlar.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konuya dikkat çekip, böyle tuzaklara düşmememizi,kardeşlik mesleği ile hareket etmemizi tavsiye ederek, ”İnşaallah, Risale-i Nur Talebeleri bu tecrübeli  ve münafıkane planı da akim bırakacaklardır.” diye dua etmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir