BÜYÜK İBRAHİM

İbrahim Mırmır, l905’de İnebolu’da doğdu. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İnebolu Nur Talebelerindendir. l943’de Denizli Hapsinde Üstad Bediüzzaman’la birlikte hapis yattı.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin, ”Sen Büyük İbrahim’sin” iltifatına nail olan Büyük İbrahim, hatıralarında, Üstad Hazretleri’ni Kastamonu yıllarında nasıl tanıdığını şöyle anlatır:

”l937 yılıydı. Kastamonu’da bir hayvan alma işimiz vardı. Onu mesele yaparak gittim. İlk gittiğim gece bir otelde yattım. Sabahleyin Nasrullah Camii şadırvanında kahvecilik yapan Emin Efendi’nin yanına gittim. Beni Üstad’ın yanına götürmesini söyledim. Cevaben, ‘Seydi Hafız var, onunla beraber gidersiniz’ dedi. Onun olmadığını söyleyerek, ‘hemen gideceğim’ dedim.

Üstad’ın yanına gittiğimde kitaplarıyla meşgul oluyordu. Risale tashih ediyordu. Yanına varınca Nazif Çelebi’yi sordu. ‘Nazif ne yapıyor? Kitap vereceğim sana götürür müsün?’ dedi. Ben de götürebileceğimi söyledim. Kalktı, kitapları aldı, bir çimento torbasına koydu. ‘Bunları Nazif Efendiye götür’ dedi.

Denizli hapsinde Üstad Hazretleriyle birlikte hapis yatmıştık. Bir mahkeme dönüşü Üstad bana, ‘Sen Büyük İbrahim’sin’ dedi. Fakazlı İbrahim Efendiye de Küçük İbrahim ismini verdi.”

İnebolu Kahramanları arasında yer alan İbrahim Mırmır’la ilgili Emirdağ Lahikalarında yer alan mektuplarda birçok kez ismi geçmektedir.

”Kahraman Nazif’in ve hakikaten Nazif ruhunda ve sadakatinde kendi arkadaşlarının makine ile ve sair cihette Nura hizmetleri, bu memleketi cidden minnettar edecek bir vaziyettedirler. Cenâb-ı Hak, onları muvaffak eylesin. Âmin. Hususan makinelerinin mahsulâtı hem zinetli, hem açık, hem sıhhatli olmasından, büyük bir muvaffakiyettir. Cenâb-ı Hak, Nazif’e çok Salâhaddin’ler, İbrahim’ler vermiş.

Benim kendi hattımla Zülfikar’ın başında bir parça yazımı istiyor. Gönderdiği yağlı dört sahifeyi kendi yazımla bu rahatsızlığım zamanımda bizzat yazamadığımdan, ben söyleyip benim daimî kâtibim yazsın. Bazı kelimeleri ben yazacağım.”(Emirdağ Lahikası)

Büyük İbrahim (Mırmır), 1977 yılında hacca gider ve l7 Kasım l977 günü Mekke’de, mübarek ruhunu sahibine teslim eder. Allah rahmet eylesin. Amin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir