Yazılar

,

HAKKI YAVUZTÜRK

Hakkı Yavuztürk, 1934 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ortaokul talebeliği sırasında okul arkadaşı Özer(Üzeyr) Şenler'den aldığı Küçük Sözler, Gençlik Rehberi ve Onuncu Söz adlı eserleri okuyarak…

BARLALI AHMED GÜVENÇ

Barla Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Güvenç, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine Barla'da 8 yıl hizmetinde bulunan Marangoz Mustafa Çavuş'un oğludur. Üstad Hazetleri bir mektubunda Ahmed Güvenç'in kendisini ziyaretini babası hesabına…

ŞEFKAT BİR İKSİR-İ NURANİDİR

ÜÇÜNCÜ NOKTA Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîmin mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi…

UMRE İHRAM ALLAH’A MİSAFİR OLMA

Umre yapmanın önemi ve İhram ile neler anlatılmak istenir? İhram nedir? Umre, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 196 ncı ayetinde geçen, ''Hac ve umreyi Allah için tamamlayın'' emri ile yapılan bir ibadet şeklidir. Ramazan Ayında…

NEFSİ TERBİYE ETME YOLU

Halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabırla sükûtumu istiğrap eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki: “Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli…

ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK

Sabri’nin fıkrasıdır. Eyyühel Üstad; Îd-i saîd-i fıtrînizi tebrik ve bilvesile dest ve dâmen-i kerimanelerini öperim. Efendim, her an Nurlarla tegaddi eden ruh-u âcizânem, yine evvelki Cuma günü mugaddî bir nura muntazır…

BEN, BU PARAYI ALAMAM

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu'da iken, belediyenin kendisine yardım kararı aldığı, ve yardım ettiği söyleniyor? Bu konu nasıldır? Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1936 yılından 1943 yılına kadar Kastamonu'da mecburi…

KEDERİ BIRAK KEYFİNİ ÇEK

''Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyle ise, beyhude ıztıraba düşüp azap…

İNSAN DÜNYADA MİSAFİR

'' Risale-i Nur'larda dünya hayatının geçici olduğu ve insanın dünyaya bir misafirhane olarak bakmasının sebebi nedir?'' ''Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telâkki etsin…

GEÇİM TELAŞI İÇİN GÜNAHA GİRİLMEZ

İnsan geçim telaşı için günaha girmemeye çalışacak. Bilhassa namazını terk etmeyecek. Dünya işleri insanın namazına engel olmayacak. Zira,rızık Allah'ın hazinesinden istenir ve oradan verilir. Tabii ki,sebebe başvuracak,çalışacak,gayret…