Yazılar

UMRE İHRAM ALLAH'A MİSAFİR OLMA

Umre yapmanın önemi ve İhram ile neler anlatılmak istenir? İhram nedir? Umre, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 196 ncı ayetinde geçen, ''Hac ve umreyi Allah için tamamlayın'' emri ile yapılan bir ibadet şeklidir. Ramazan Ayında…

NEFSİ TERBİYE ETME YOLU

Halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabırla sükûtumu istiğrap eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki: “Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli…

ALLAH'IN RIZASINI KAZANMAK

Sabri’nin fıkrasıdır. Eyyühel Üstad; Îd-i saîd-i fıtrînizi tebrik ve bilvesile dest ve dâmen-i kerimanelerini öperim. Efendim, her an Nurlarla tegaddi eden ruh-u âcizânem, yine evvelki Cuma günü mugaddî bir nura muntazır…

BEN, BU PARAYI ALAMAM

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu'da iken, belediyenin kendisine yardım kararı aldığı, ve yardım ettiği söyleniyor? Bu konu nasıldır? Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1936 yılından 1943 yılına kadar Kastamonu'da mecburi…

İNSAN DÜNYADA MİSAFİR

'' Risale-i Nur'larda dünya hayatının geçici olduğu ve insanın dünyaya bir misafirhane olarak bakmasının sebebi nedir?'' ''Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telâkki etsin…