GEÇİM TELAŞI İÇİN GÜNAHA GİRİLMEZ

İnsan geçim telaşı için günaha girmemeye çalışacak. Bilhassa namazını terk etmeyecek. Dünya işleri insanın namazına engel olmayacak. Zira,rızık Allah’ın hazinesinden istenir ve oradan verilir. Tabii ki,sebebe başvuracak,çalışacak,gayret edecek ve sonra dua edecek, Rabbinden isteyecek. Sonra eline gelene şükredecek. Benim rızkım budur,bana takdir olunan budur diyip
şükredecek ve isyana girmeyecek.

NAZLI MİSAFİR

İnsan dünyada Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve hürmet edilen bir misafiri.Evet nazlı,dünya dönüyor ama insan bunu farketmiyor,
vücudunda kanı dolaşıyor,temizleniyor bunu da hissetmiyor. Bitkiye,hayvana müdahale ediyor. Ekiyor,biçiyor kesiyor yiyor. Eğer mümin ise o yediklerini nurlandırıp,insaniyet mertebesine çıkarıyor.Evet,Risale-i Nur’u okuyalım,bize bu konuda nasıl bir yol gösteriyor:

RİSALE-İ NUR DA GEÇİM TELAŞI

”Evet, vasıta-i rızk-ı helâl iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için, balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kâfidir.
Demek, derd-i maişet için namazını terk eden,o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra, Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir.

Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en ednâ bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı mâneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanâtın sultanı ve kumandanı hükmündedir.

Demek, ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanâtın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenâb-ı Hakkın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun.

İşte sana iki yol istediğini intihâp edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamü’r-Râhimînden iste.”(Sözler, Beşinci Söz)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir