Yazılar

KABİRDE BEKLEYEN RUHLAR

BEŞİNCİ SUALİNİZİN MEÂLİ: Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı? Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi…

VEFAT EDEN BİR KİMSENİN ARKASINDAN

Vefat eden bir kimsenin yanına gidilği zaman ne yapıp nasıl davranmalıyız? İnsanlar, ölüm olayı karşısında ilk anlarda ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini şaşırırlar. İşte o şaşkınlık anında paniğe kapılmadan,…
,

KÜÇÜK BİR ÇEKİRDEKTEN KOCA BİR AĞAC

Lâtif ve mânidar bir tevâfuktur ki, dünkü gün, mâsumların mecmuası elime geçti, açtım. O mecmuanın başında, o mâsumların bir kumandanı hükmünde ve medrese-i Nuriyenin kahramanlarından Marangoz Ahmed’in gayet ziynetli ve…

İNSANIN HAYAT YOLCUĞUNUN SAFHALARI

İnsanın hayat yolculuğu nereden nereye kadardır? Bu yolculuğun mertebeleri kısaca nasıldır? Risale-i Nur'da bu konu şöyle ele alınmaktadır: ''Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan,…

UBEYDE BİN HARİS (RA)

Ubeyde Bin Haris (RA), Hz. Peygamber’in tebliğini güvendiği kimselerle sınırlı tuttuğu dönemde Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâm’ı kabul etti. Onun dokuzuncu müslüman olduğu zikredilir. İslamiyet’in ilk yıllarında Ubeyde…

İNSAN BİR YOLCU

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız insanlardır. O yirmi dört altın…

KABRİN ARKASINI ÖGRENMEK

''İşte, o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihâyenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı Rububiyetin mehâsininin dellâlı, seyircisi ve künûz-u esmâ-i İlâhiyenin keşşâfı, göstericisi olduğundan,…

İSLAM GEMİSİNE BİNEN

''Tâ ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılâp etsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar emvâcı üstünde…

İMANLA KABRE GİRMEK

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ دَقَائِقِ الْفِرَاقِ Aziz, mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım kardeşlerim; Sizin beni çok…

ÜSTAD HAZRETLERİNİN YEĞENİ FUAD ÜNLÜKUL

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yeğeni Fuad Ünlükul, 1923 yılında dünya gelmiş ve 9 Haziran 1944 tarihinde vefat etmiştir. Üstad Hazretlerinin en küçük erkek kardeşi olan Abdülmecid Nursi’nin ortanca oğlu olan Fuat…