Yazılar

,

KİM BU HİZMETE TALİPTİR

Bursa Nur Talebelerinden Yaşar Şahin Ağabey aynı zamanda nakşi tarikatına mensuptu. Bursa Yenişehir'de bulunan Şeyhi Muhammed Necati Efendi'yi zaman zaman ziyarete giderdi. Bir ziyaret sırasında Yaşar Ağabey, Şeyhine ''Efendim ben…
,

AKİL BİN EBU TALİP (RA)

Akil bin Ebu Talip, Miladi 577 yılında Mekke'de doğdu. Künyesi Ebu Yezid, babası Ebu Talip bin Abdülmuttalip, Annesi Fatıma bint-i Esed bin Haşim, Hz. Ali ve Hz. Cafer-i Tayyar'ın abisidir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Ebu…
,

MİDLAC BİN AMR (RA)

Amr bin Sumeyt'in oğlu olan Midlac bin Amr, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Beni Abd-i Şems'in müttefiki, Beni Süleym'in bir kolu olan Beni Hicr kabilesine mensuptur. İslamı tebliğin başladığı ilk yıllarda müslüman olan Midlac…
,

BU BİR İNSAN İŞİ OLAMAZ

Acaba birtek âyetin birtek işareti gözümüz önünde ulûm-u İslâmiyede müteaddit ilmî ve kevnî hakikatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleriyle ve dâvâları ile, güneş gibi zuhur eden iman-ı haşrî hakikatsiz…
,

MALİK BİN AMR (RA)

Amr bin Sumeyt'in oğlu olan Malik bin Amr, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Beni Abd-i Şems'in müttefiki, Beni Süleym'in bir kolu olan Beni Hicr kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın, İslamı tebliğe başladığı ilk yıllarda…

ELÇİ HATİP BİN EBU BELTEA

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden biri olan Hatip Bin Ebu Beltea, Yemen'den Mekke'ye gelip yerleşmiştir. Yemen'deki Kahtani veya Necm bin Adiyy kabilesine mensup olduğu dile getirilen Hatip, Ebu Beltea'nın oğludur. Cahiliye…

HZ. ABBAS’IN AZADLISI EBU RAFİ (RA)

Ebu Rafi, aslen Mısır'lı olup, Abbas bin Abdülmuttalip'in kölesidir. Asıl adı tam olarak bilinmemektedir. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Müslüman olan Ebu Rafi, köle olması sebebiyle müşriklerin zulüm ve baskısından çekinip…

ÜMMÜ FADL HATUN (R.ANHA)

Kinane kabilesine mensup olan Ümmü Fadl, Mekke'de doğmuştur. Asıl adı Lübabe'dir. Annesi Hind bint-i Avf, babası Haris İbni Hazendir. İlk çocuğu Fadl'dan dolayı Ümmü Fadl künyesi ile tanınmıştır. Peygamber Efendimiz'in amcası…

SÜNNETİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEK

DOKUZUNCU NÜKTE Sünnet-i Seniyyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Farz…

TUFEYL BİN HARİS (RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)'ın dedesi Abdülmuttalib'in amcasının oğlu olan Tufeyl bin Haris Mekke doğumludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris'tir. Abdümenafoğulları kabilesine mensuptur. Tufeyl bin…