Yazılar

,

HANIM SAHABE SEHLE BİNTİ SÜHEYL (R.ANHA)

Hanım Sahabeler arasında yeralan Sehle Binti Süheyl, eşi Ebu Huzeyfe ile birlikte İslamın ilk tebliğ günlerinde Rasulullah'a giderek biat edip müslüman olmuştur. Müslüman olan aile, İslamiyetin azılı düşmanlarından birisi…

VESVESEYE DÜŞMEMENİN YOLU

DÖRDÜNCÜ VECİH Amelin en iyi suretini taharrîden neş’et eden bir vesvesedir ki, takvâ zannıyla teşeddüt ettikçe, hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken harama düşer. Bazan…

MELEK VE ŞEYTANIN KALBTE KOMŞULUĞU

ÜÇÜNCÜ VECİH Budur ki: Eşya mabeynlerinde bazı münasebât-ı hafiye bulunur. Hattâ, hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur; veya senin hayalin, meşgul olduğu san’ata göre o ipleri…

MÜNAFIĞIN NAMAZI KILINIR MI?

Bazı insanlar bir kısım kişlerin münafık olduğunu söylüyor bu kişilerin namazı kılınır mı? Peygamber Efendimiz (ASM) zamanında münafık olanlar vahiyle bildirildiği için namazlarının kılınmaması kabul edilirdi, diyen…

YEMENLİ DIMAD BİN SALEBE (RA)

Yemen'in Ezd-i Şenue kabilesinin reisi olan Dımad bin Salebe, Peygamber Efendimiz ile Cahiliye döneminden dostluğu vardı. Tıp ve kehanetle uğraşır ve ilim elde etmeye çalışırdı. Dımad bin Salebe, bir defasında umre yapmak…

HAYRETTEN HAYRETE DÜŞTÜM

Bir Nur talebesinin fıkrasıdır. Bugün o yüksek kitabın ikmaline muvaffak oldum. Miracın ikmal ve mütalâasından mütevellid sürur ve saâdetimi tariften kalemim dûçâr-ı acz oluyor. Mütalâadan doğan duygularımı hülâsaten…

KUR'AN'I RUH KULAĞI İLE DİNLEMEK

Birinci sualiniz: Eğer Kur’ân okunurken, namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar, vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin, yahut çekilsin. Eğer Kur’ân müstakil…

CENAB-I HAKK'IN RAHMETİ

“Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti cemaat üzerinedir.” (Hadis-i Şerif) Bu hadisi şerifin en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine yirmi yedi kat…

NUR'UN HAS ŞAKİRTLERİNDEN LÜTFİYE HANIM

Kastamonu Lahikası’nda adları sıkça geçen “Risale-i Nur’a bütün kuvvetiyle çalışan” hanım talebeler arasında yer alan Lütfiye hanım, çeyizinden çıkardığı en kıymetli eşyası olan bindallıyı, yazmış olduğu Risâlelere…

İMRAN BİN HUSAYN (RA)

Peygamber Efendimizin davetine ilk uyan sahabilerden biri de İmran bin Husayn idi. İslam davasına gönül veren İmran, başına gelecek hertürlü çile ve ıstırabı peşinen kabul etmişti. O, İslam’la müşer­ref olduğu sırada,…