Yazılar

BİSMİKE ALLAHÜMME NE ZAMAN KULLANILDI

''Bismike Allahümme'' tabiri ilk defa nezaman kullanılmıştır? ''Bismike Allahümme'' tabiri ilk defa Taif halkının reisi ve arabın meşhur şairlerinden Umeyye bin Ebi Said tarafından kullanılmıştır. Bu tabir daha sonra Arapların…

HUZUR-U İLAHİYE ULAŞMAK İÇİN

''Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur’un mütalâası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe alâ-kadri’l-istitâa çalışılması gibi emr-i hayr-i azîme havl ve kuvvet-i Samedanî ve inâyet ve lûtf-u Rabbânîyle muvaffak…

İMAN HAKİKATLERİ KALBLERİ FETHEDİYOR

Aziz ve sıddık ve hâlis kardeşlerim; Rabb-i Rahîmime hadsiz şükür olsun ki, sizin gibileri Risaletü’n-Nur’a sahip ve nâşir ve muhafız halk etmiş; benim gibi âciz bir biçarenin zaif omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş. Kardeşlerim,…

GARİPLİKLERLE DOLU ESKİŞEHİR HAPSİ

Eskişehir Hapishanesinde Nur Talebesi olmayan kişilerinde hapis yattığı söyleniyor, bu nasıl olmuştur? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1934 yılında Yüz Yirmi Talebesiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.…

ISPARTA'NIN HAFIZ ALİ'Sİ, ALİ YAĞCI

Ali Yağcı, 1908 Eğridir doğumludur.Yıllarca muhtelif camilerde fahri imamlık yapan Ali Yağcı, risaleleri genç yaşta tanımış ve güzel yazısı ile yazarak hizmet etmiştir. Küçük yaşta attan düştüğü için kambur kalmıştır.…

HAS ŞAKİRT URGANCI HİLMİ

Hilmi Kaytancı (Urgancı),1892 yılında Isparta'da doğmuştur. Geçimini urgan, bir nevi kalın ip yaparak temin ettiği için, halk arasında Urgancı Hilmi diye bilinir. Gündüzleri urgan büken Hilmi Bey, geceleri de risale yazarak hizmet…

İNSANLARIN TAKDİR ETMESİNİ BEKLEME

''Bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum. Rıza-yı İlâhî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır. Eğer o yâr değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez. İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işte, böyle…

SAV KÖYÜNDEN TEVFİK GÜL

Tevfik Gül, 1913 Isparta'ya bağlı Sav köyünde doğdu. Risale-i Nur Külliyatında isimleri geçen Sav kahramanlarından  “Hâfız Mehmed Gül”ün oğlu, “Mustafa Gül”, ”İbrahim Gül” ve “Ali Gül” ün yeğenleridir. Risale-i…

VEFALI BİR DOST, MEHMED SALİH YEŞİL

Mehmed Salih Efendi; 1 Ocak 1877 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra bir süre medrese öğrenimi görerek, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. 23 Nisan 1920’de…

SAV KAHRAMANLARINDAN MUSTAFA GÜL

Mustafa Gül, 1915 Isparta Sav Köyünde dünyaya gelmiştir. Sav Köyünün en sadık en çok hizmet eden ailelerinden birine mensuptur. Sav Köyünün, Nur Katipliğini yapan Hafız Mehmed Gül, Ali Gül, Mustafa Gül ve Ahmed Gül olarak…