Yazılar

NUR ŞAKİRDİ AHMED KUREYŞİ(ÖZKAN)

Kastamonu Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Kureyşi, 1909 yılında Devrakani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hatıralarında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu'da sürgün olduğu dönemde Kastamonu'da iki dükkânı olduğunu,…

TAM BİR ARKADAŞ HAFIZ ÖMER EFENDİ (BİLGİNOĞLU)

Risale-i Nur'un lahika mektublarında adı sıkca geçen Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu) 1904 yılında Elazığ`da doğmuştur. 8 yaşında hıfzını tamamlayan Hafız Ömer, Mekteb-i Numune`yi bitirip, Harput Darülhilafe Medresesi Sahn…

KUR'AN OKUYANI DİNLEMEK

Kur'an okunurken veya radyo, bilgisayar gibi şeylerden dinlerken bir işle uğraşmak caiz midir? Bir insan, Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okuyor ve biz de bu sesi işitiyorsak, susup onu dinlemek farzdır. Bu esnada başka bir işle uğraşmak…

RİSALE-İ NUR DAİRESİ İÇİNDE OLANLAR

بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 44 ayeti'' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ…

KUR'AN HİZMETKARI KÜÇÜK HAFIZ ZÜHDÜ

Risale-i Nur'un lahika mektublarında Küçük Hafız Zühdü ismi ile tanınan Zühdü Aydın, 1893 yılında Isparta'nın Atabey ilçesinde dünyaya gelmiştir. Amca oğlu Büyük Hafız Zühdü ile beraber Atabeyli nur talebeleri arasında…

BİSMİKE ALLAHÜMME NE ZAMAN KULLANILDI

''Bismike Allahümme'' tabiri ilk defa nezaman kullanılmıştır? ''Bismike Allahümme'' tabiri ilk defa Taif halkının reisi ve arabın meşhur şairlerinden Umeyye bin Ebi Said tarafından kullanılmıştır. Bu tabir daha sonra Arapların…

HUZUR-U İLAHİYE ULAŞMAK İÇİN

''Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur’un mütalâası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe alâ-kadri’l-istitâa çalışılması gibi emr-i hayr-i azîme havl ve kuvvet-i Samedanî ve inâyet ve lûtf-u Rabbânîyle muvaffak…

İMAN HAKİKATLERİ KALBLERİ FETHEDİYOR

Aziz ve sıddık ve hâlis kardeşlerim; Rabb-i Rahîmime hadsiz şükür olsun ki, sizin gibileri Risaletü’n-Nur’a sahip ve nâşir ve muhafız halk etmiş; benim gibi âciz bir biçarenin zaif omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş. Kardeşlerim,…

GARİPLİKLERLE DOLU ESKİŞEHİR HAPSİ

Eskişehir Hapishanesinde Nur Talebesi olmayan kişilerinde hapis yattığı söyleniyor, bu nasıl olmuştur? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1934 yılında Yüz Yirmi Talebesiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.…

ISPARTA'NIN HAFIZ ALİ'Sİ, ALİ YAĞCI

Ali Yağcı, 1908 Eğridir doğumludur.Yıllarca muhtelif camilerde fahri imamlık yapan Ali Yağcı, risaleleri genç yaşta tanımış ve güzel yazısı ile yazarak hizmet etmiştir. Küçük yaşta attan düştüğü için kambur kalmıştır.…