ALLAH’IN RAHMET VE ŞEFKATİ

Allah’ın rahmet ve şefkatinin genişliğini nasıl anlamalıyız?

Allah’ın rahmet ve şefkatini, bağışlamayı sevdiğini, affının sonsuz olduğunu anlatan en güzel deliller şüphesiz Kuran-ı Kerim’dedir. İnsanoğlu haddi aşmadığı sürece, ne kadar bağışlanmaya muhtaç ise, Allah da bağışının ve merhametinin sonsuzluğunu Kuran-ı Kerim aracılığı ile kullarına iletiyor.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de 10 surede rahmet ve merhametini bizlere bildiriyor. Zümer Suresi, 53 ayetinde bizlere şöyle hitap ediyor :

”De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”

Allah’ın rahmet ve şefkatinin genişliğini şu hadis-i şerifler ile de bir derece anlamaya çalışıp, bu konu üzerinde düşünce ve fikirlerimizi yoğunlaştırabiliriz:

“Allah’ın yüz rahmeti vardır. Her bir rahmet, gökle yer arasını dolduracak genişliktedir. Bunlardan sadece birisi dünyaya bırakılmıştır. Bundan dolayı kişi çocuğuna, kuş da yavrusuna merhamet ve şefkat eder. Amma kıyametin geldiği gün, Cenab-ı Hak o yüz rahmetini kullarına iade edecektir.”(Müsned-i Ahmed, II/154)

Hazret-i İbn-u Ömer (RA) rivayet ettiği ve Buhari ile Müslim de geçen bir hadisi şerif ise şöyle:

“Gazvelerinin birinde Resulullah (ASV) ile beraberdik. Derken bir kavme uğradı. “Siz kimsiniz?” diye sordu. “Bizler Müslümanlarız!” dediler.

“Bir kadın tandırına yakacak atmakla meşguldü ve yanında bir oğlu vardı. Tandırın alevi yükselince kadın çocuğu uzaklaştırdı. Sonra kadın, Resulullah (ASV)’ın yanına geldi ve: “Sen Allah Resulü’sün öyle mi ?” dedi.

Aleyhissalatu Vesselam: “Evet!” deyince, “Annem ve babam sana feda olsun! Allah Erhamü’r-Rahimin (yani merhametli olanların en merhametlisi) değil mi?” dedi. Kadın, “Evet!” cevabını alınca bu sefer: “Allah’ın kullarına olan rahmeti, annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla değil mi?” diye sordu. Aleyhissalâtu Vesselam yine: “Elbette!” buyurdu. Kadın: “Anne çocuğunu asla ateşe atmaz! (Daha merhametli olan Allah kullarını nasıl cehenneme atar?)” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam ağlayarak başını eğdi. Sonra başını kadına doğru kaldırarak:

“Şüphesiz Allah, hak yoldan sapıp O’na itaat etmeye tenezzül etmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarına azap vermeyecektir.” buyurdu.”

“Allah Teâlâ mümin kulu hakkında, çocuğuna karşı şefkatli olan anneden daha merhametlidir.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir