Yazılar

KARDEŞİN ÖLDÜ CENNETE GİTTİ

BİRİNCİ NOKTA Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esası ve saadetinin ve kemâlâtının esasatı olduğuna, yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz: Birincisi:…

FATIMA BİNT-İ ESED (R.ANHA)

Kureyş'in Haşimoğulları kolundan olan Fatıma bint-i Esed, Mekke'de doğmuştur. Ebu Talip'in hanımıdır. Bu evlilikten Talip, Akıl, Ca'fer, Ali adlı dört oğlu ile, Ümmühan, Cümame, Reyta ve Esma adında dört kızı dünyaya gelmiştir.…

ANNELERİNİN SİNELERİNE ASILMIŞ

''İşte, başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perde-i gaybdan gelen erzaklarına bak, Rahmâniyet-i İlâhiyenin cemâlini gör. Hem bütün yavruların mu’cizâne iaşelerine ve başları üstünde ve annelerinin sinelerinde…

AMİR BİN EBİ VAKKAS (RA)

Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi olan Amir bin Ebi Vakkas, ağabeyi vasıtasıyla İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olmuştur. Annesi, Sad gibi, Amir'in de Müslüman olmasından rahatsız oldu. Sad bin Ebi Vakkas ve kardeşi Amir bin…

ALLAH’IN RAHMET VE ŞEFKATİ

Allah'ın rahmet ve şefkatinin genişliğini nasıl anlamalıyız? Allah'ın rahmet ve şefkatini, bağışlamayı sevdiğini, affının sonsuz olduğunu anlatan en güzel deliller şüphesiz Kuran-ı Kerim'dedir. İnsanoğlu haddi aşmadığı…

ERVA BİNTİ ABDULMÜTTALİB (RA)

İslam’ın ilk yıllarıydı. Peygamberimizin halası Erva Binti Abdulmüttalib, oğlunun İslamı seçtiğini duyunca ona şöyle hitap eder: “Oğlum, hiç şüphesiz, dayının oğlu, senin yardımına herkesten daha çok layıktır.…

ANNENİN TATLI TOKADI

''Evet, ârif-i billâh aczden, mehâfetullahtan telezzüz eder. Evet, havfta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, “En leziz ve en tatlı haletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaafımı…

ÇOCUKLARA İSLAMİYET VE İMAN DERSİ

''Aziz, sıddık kardeşlerim; İşarât-ı Gaybiye-i Gavsiye ve Aleviyede, “Altmış dörtte Risale-i Nur telifce tamam olur.” Demek o tarihten sonra, yalnız izahat ve haşiyeler ve tetimmeler olacak. Bu münasebetle iki nokta ihtar…

KAN VE FIŞKI İÇİNDEN

BİRİNCİ MAKAMIN BİRİNCİ MEYVESİ Tevhid ve vahdette cemâl-i İlâhî ve kemâl-i Rabbânî tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet, hadsiz cemâl ve kemâlât-ı İlâhiye ve nihayetsiz mehasin…

ÜSTAD VE TALEBELERİ

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1926 yılında telifine başladığı Risale-i Nur'ları yazan, okuyan ve kendisine talebe olanlarla sıkı bir irtibat halinde olmuştur. Barla hayatıyla başlayan bu beraberlik daha sonraki yıllarda…