Yazılar

,

KAFİRLER, MÜŞRİKLER, İMANA GELSELER...

Hulûsi Beyin fıkrasıdır. Maddeten uzak düşen bu biçare talebenizi yakından temsil eden Hafız Sabri Efendiyle diğer zevatın Nurlar hakkındaki ihtisasları çok kıymetli ve yüksek ve lâyıklı bir surette ifade edilmiştir. Bir…

MELEK VE ŞEYTANIN KALBTE KOMŞULUĞU

ÜÇÜNCÜ VECİH Budur ki: Eşya mabeynlerinde bazı münasebât-ı hafiye bulunur. Hattâ, hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur; veya senin hayalin, meşgul olduğu san’ata göre o ipleri…

SAĞLAM İMAN VESVESEYE DÜŞMEZ

Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: Vesveseli adam, imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle iltibas eder. Yani, birşeyi zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkûk tevehhüm eder. Halbuki, ilm-i…

MUSİBET VE HASTALIKLAR

Musibetler, hastalıklar, sıkıntıların insana faydası olduğu söyleniyor, bu fayda nasıldır? اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً اَ ْلاَنْبِيَاۤءُ ثُمَّ اْلاَوْلِيَاۤءُ، ثُمَّ اْلاَمْثَلُ…

ALLAH'A DAYANMA VE GÜVENME

Tevekkül eden insan ile etmeyen insan arasında ne gibi farklar olur? Tevekkül, Allah'a dayanma ve güvenmedir. Tevekkül için insanın önce güçlü bir imanı olması gerekir. Hakiki imanı olan insan tevekkül eder. Allah'a iman etmiş…

ÇOCUK ANNE VE BABAYA BİR EMANET

Aziz âhiret kardeşim Hafız Halid Efendi, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ-اَلَّذِينَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُاۤ اِنَّا ِللهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ…

HZ. HAMZA(RA)'IN CEBRAİL'İ GÖRMESİ

Hazret-i Hamza (RA)'ın, Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü rivayet ediliyor, bu rivayetin aslı nedir? Hazreti Hamza(RA),bir gün Peygamber Efendimiz (ASM)’a gelerek "Ey Allah'ın Peygamberi, ben sana katından vahiy getiren melek Cebrail'i…

İNSAN HİSSİYATINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

İnsana haset etme, hırs gösterme, inat etme şeklinde yapılan nasihatler neden tesir etmiyor? İnsanın fıtratında bulunan birçok hissiyatlar vardır. Bu hissiyatları fıtratından söküp atması mümkün değildir. Ama bunların…

İLK MÜSLÜMANLARDAN HİŞAM BİN AS (RA)

Hz. Peygamber’e ve müslümanlara düşmanlığı ile tanınan As bin Vail'in oğlu olan Hişam bin As, Mekke'de İslamiyeti ilk kabul ednlerdendir. Annesi de,Ebu Cehil'in kızkardeşi Ümmü Harmele binti Hişam’dır. Ebü’l-Âs olan…

SİYASET HİÇ ANLAMADIĞIM BİR İŞ

Şu fıkra Hulûsi’nindir. Esasen siyaset anlamadığım bir iş; şunun bunun âmâline hizmet, menfurum. Zilletle yaşamak, tahammül edemediğim hallerdir. Felillâhilhamd, Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, dînimiz…