Yazılar

İNSANIN KAÇ TÜRLÜ HASTALIĞI VAR

İnsanın hastalıkları kaç türlüdür? Günah işleyen insanın imanından şüphe edilmesi ve kalbinin mühürlenmesi nedir? Hastalık ve musibet, Allah'ın insana bir imtihanıdır. Allah imtihanı onu taşıyabilecek, kaldıracak kullarına…

ALLAH'IN RAHMET VE ŞEFKATİ

Allah'ın rahmet ve şefkatinin genişliğini nasıl anlamalıyız? Allah'ın rahmet ve şefkatini, bağışlamayı sevdiğini, affının sonsuz olduğunu anlatan en güzel deliller şüphesiz Kuran-ı Kerim'dedir. İnsanoğlu haddi aşmadığı…

MÜBAREK MEYVELİ AĞAÇ

''Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip…

DÜNYA MANZARALARIN KAYIT YERİ

Birinci Meyve Hâlik-ı Kâinat olan Zât-ı Akdese baktığı gibi, İkinci Meyve dahi kâinatın zâtına ve mahiyetine bakar. Evet, sırr-ı vahdetle kâinatın kemâlâtı tahakkuk eder. Ve mevcudatın ulvî vazifeleri anlaşılır. Ve…

KABRE İKİ YOL VARDIR

İnsanın önünde iki yol olduğu ve bu yolu da kendisinin seçtiği söylenir, bu yollar nedir? İnssanın dünya hayatında önüne çıkan yol ikiye ayrılır. Bu da biri sağ, diğeri sol yol diye tarif edilir. Sağ bir taraf, sol da…

KAİNAT BİR ZİKİR YERİDİR

''Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam, kâfirdir. Veya fâsık, gafildir. Şu dünya, onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zevâl sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan…

DÜNYA BİR YOLCU GEMİSİDİR

Birincisi: Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur: “Cennet ve Cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi, ehl-i Cennet, lütf-u İlâhî ile, berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, Cennete giderler.…

İNSAN DUYGULARINI SÖKÜP ATAMAZ

"DÖRDÜNCÜ SUAL: Mahbuplara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılâp ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan, dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılâp edebilir mi?" Elcevap: Evet. Dünyanın fâni…

İNTİHAR ETMEK KÜFÜR MÜ?

İntihar etmek küfür ve inkar mı, yoksa büyük günah mıdır? Kur'an-ı Kerim'de, Nisa Suresi 29 ncu ayette,'' kendinizi öldürmeyiniz.'' ve İnşirah Suresi 5 nci ayeti ile de ''şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.''…

MÜMİN'İN ÜÇ BÜYÜK İMTİHANI

هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعاَلِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلاَّ الْعَامِلوُنَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ…