ALAMESCİD KÖYÜ İMAMI İBRAHİM EDHEM

 

Risale-i Nur’un lahika mektuplarında ismi geçen İbrahim Edhem Talas (Dalaz Hoca) 1313 dogumludur. Üstad Hazretlerine yazdığı mektubunda, Alaşehir Köyü İmamı İbrahim Edhem kendi hayatını kısaca şöyle özetlemiştir:

”An-asıl Rumeliliyim. Hicretim Balıkesir’dir. Celâleddin-i Rûmi (K.S.) mesublarındanım. Yirmi seneliğe karib köy hocalığı ve çocuk okutmakla meşgul olmaktayım. Risale-i Nur’a hizmetim, bu sene mümkün olduğu kadar hem kendim okuyup istifade etmek, hem memleketim olan Balıkesir ve Kırkağaç havalisindeki kardeşlerimi tenvir etmek maksadıyla Risale-i Nurdan Risale yazıp gönderiyorum.”

“Sandıklı Alamescid Köyü imamı İbrahim Edhem” imzasıyla Üstada yazdığı mektubunda, özellikle bazı endişe ve korkulardan dolayı Risale-i Nur’a uzak davranan hocaları Nurlara davet edip onlara cesaret verdiğini, ayrıca kendisinin ders verdiği altı talebenin kendi istekleriyle Üstad Hazretlerine mektup yazarak ömürlerinin bir kısmını hediye etmeleri ifadeleri de yer alır. Bu mektuba, Üstad Hazretlerinin verdiği cevap şöyle:

“İbrahim Edhem’in hâlisâne mektubuyla, ehemmiyetli ve Nurun mâsum şakirtlerinin o mübarek hocanın dersinden tam hisse alan ve Nur dairesine giren altı küçücük mâsumların kendi kendilerine düşünüp hocalarına söyleyerek, altı pusula kendi kalemleriyle yazarak, bu ihtiyar, hasta Said’e, o mâsum mübarekler, ömürlerinden herbiri bir kısmını vermesi, hakikaten gayet medar-ı hayret (hayret sebebi) ve takdir bir hâdise-i Nuriyedir. Ben dahi o mâsumların o mübarek hediyelerini kabul edip, yine o küçücük Said’lere hediye ederek, benim yerimde çalışmak için bağışlıyorum.”

1948’de Afyon Hapishanesinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile beraber hapis de yatan “Sandıklı Alamescid Köyü Hocası İbrahim Edhem”’in Nur Postacılığı dâhil, yazı, neşir, irşad ve tebliğ konusunda Balıkesir, Kırkağaç ve Sandıklı havalisinde ders vermediği insan yok gibidir.

Kur’an’ı, İslamiyeti, Risale-i Nur’u yazmayı ve okumayı bu bölgedeki bütün köylerdeki çocuklara, gençlere öğreten İbrahim Edhem, mahalli dille ‘Dalaz Hoca’ diye tanınır, bilinir.

“Edhem Hoca namında Balıkesir’de muhacir ve Celaleddin-i Rumî’nin mensublarından, yirmi seneye yakın köy hocalığı ve çocuklara Kur’an okutmakla meşgul ve şimdi de tam Risale-i Nur’a Balıkesir ve Kırkağaç havalisinde hizmet eden ve uzun mektubuyla korkak hocaları Nurlara davet eden ve cesaret veren ve “Balıkesir, Kırkağaç havalisi Nur şakirdleri namına, Sandıklı Alamescid Köy imamı İbrahim Edhem” imzasıyla yazdığı mektubda, çok ehemmiyetli ve güzel fıkraları var ve korkak hocalara tokatları var. O zâtı cidden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Hem ona, hem mektubunda isimleri bulunan yeni ve çok Nurculara selâm ediyorum. Onun uzun mektubunu, hastalığımdan, tashih ve ıslah ve ta’dil edemedim. Hakkımda pek ziyade senalarını ya kaldırmak, ya ta’dil etmek lâzımdır. Lâhika’ya girmek için suretini size gönderiyorum. İnşâallah Hasan Feyzi, Ahmed Fuad, muallimleri Nurlara sevkettikleri gibi; bu gayretli kardeşimiz de hocaları Nurlara sevk edecek. Umuma binler selâm ve selâmetlerine dua ederiz.” (Emirdağ Lahikası)

“Alamescid Köyü Hocası İbrahim Edhem’in hâlisane mektubuyla, ehemmiyetli ve Nur’un masum şakirdlerinin o mübarek hocanın dersinden tam hisse alan ve Nur dairesine giren altı küçücük masumların kendi kendilerine düşünüp hocalarına söyleyerek, altı pusla kendi kalemleriyle yazarak, bu ihtiyar, hasta Said’e, o masum mübarekler, ömürlerinden herbiri bir kısmını vermesi, hakikaten gayet medar-ı hayret ve takdir bir hâdise-i Nuriyedir.” (Emirdağ Lahikası)

“Alamescid imamı fa’al kardeşimiz İbrahim Edhem’in kendi sisteminde tam Nurcu olarak bulduğu vaiz Ali Şentürk’ün ve vaiz Osman Nuri’nin samimî ve fedakârane ve Nur hizmetinde azimkârane mektublarında arzu ettikleri tarzda has şakirdler dairesinde kabul olmuşlar. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin, âmîn!” (Emirdağ Lahikası)

“İbrahim Edhem’in Balıkesir vesair taraflarda tesirli faaliyeti ve onun irşadıyla çokların Nur dairesine girmesi…” (Emirdağ Lahikası)

Kur’an’a ve imana büyük hizmetleri olan Ethem Hoca, mahalli dille Dalaz Hoca, vefat etmeden önce yazdığı vasiyetinde, kefenini kendisinin boyuna göre ölçüp, biçtiğini ve kendi elleriyle diktiğini bu kefenle kefenlenip kabre konulmasını vasiyet eder.

2 Şubat 1971 yılında vefat eden Alamescid İmamı İbrahim Edhem veya mahalli halkın diliyle ”Dalaz Hoca”ya, Nurkoy olarak Allah’tan binler rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir