Yazılar

ALAMESCİD KÖYÜ İMAMI İBRAHİM EDHEM

  Risale-i Nur'un lahika mektuplarında ismi geçen İbrahim Edhem Talas (Dalaz Hoca) 1313 dogumludur. Üstad Hazretlerine yazdığı mektubunda, Alaşehir Köyü İmamı İbrahim Edhem kendi hayatını kısaca şöyle özetlemiştir: ''An-asıl…