İNSANIN GAFLETE DÜŞMESİ

İnsanlar, iki başlı veya üç ayaklı bir insan görünce neden onu merakla seyretmek istiyor?

Şaşılacak ve hayret edilecek olan şey; insanın ahenk ve intizam ile normal bedeni iken, felsefenin insana sunduğu ahenk dışı ucubeyi dikkate alıyor. Burada felsefe, insanın normal bedenindeki o ahenk ve intizam mucizelerini gaflet perdesine sararak iki ayaklı insanın mükemmel ve kusursuz sanat cihetini insana unutturuyor.

Bu zamanın düşünce yapısı hep dikkatleri bu tarz olaylar üzerine çekiyor ve bu olaylar üzerinde yoğunlaştırıyor. Felsefe, insanlığın dikkatini bu tarz zararlı ve geçici olaylar üzerine değil, Allah’ın kainat sahnesinde sergilediği o muazzam ve harika sanatlar üzerine çekmeleri gerekirdi.

Bu konuda Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Emirdağ Lahikası adlı eserinde bu konu da dikkatimizi şöyle çekiyor:

“Kat’iyen biliniz ki, insanın, çok mu’cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemâl-i merakla temâşâsına daldığı gibi; aynen bu asırda, nev-i beşerin muvakkat ve fâni, tahripçi geniş hâdiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev’i gibi çok hâdisat-ı acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm tâifesine baksan, bu nev-i beşerdeki hâdisâtın yüz defa daha mûcib-i merak ve ruhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakikî zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, ârızî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler daimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakikî fail ve mûcid olmak şartıyla olabilir. Halbuki, havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz’î… Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhitten sana göndermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin cismin Onun tedbir ve icadında olan bir Zât-ı Akdesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp, tâ dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir