TUFEYL BİN HARİS (RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)’ın dedesi Abdülmuttalib’in amcasının oğlu olan Tufeyl bin Haris Mekke doğumludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris’tir. Abdümenafoğulları kabilesine mensuptur.

Tufeyl bin Haris, İslamiyeti henüz gizli tebliğ yıllarında Darul Erkam’dan önce kabul edip müminler arasına katılmıştır. Tufeyl, kardeşleri Husayn, Ubeyd bin Haris, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz’un, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Seleme ile birlikte Rasulullah giderler. Rasulullah onlara İslamiyeti ve şeriatını anlatıp, teklif eder, hepsi aynı ayda teklifi kabul edip müslüman olurlar.

Kureyş müşriklerinin hakaret ve baskılarına karşı koyan Tufeyl, her türlü işkencelerine göğüs gerer ve kardeşleri ile birlikte Hicret-i Nebeviye’ye kadar Mekke’de kalır.

Rasulullah’ın Medine’ye hicret izni vermesiyle birlikte üç kardeş Tufeyl, Husayn ve Ubeyd bin Haris, aileleriyle birlikte evlerini yurtlarını bırakıp Medine’ye hicret ederler. Medine’de kendilerini Ensar’dan Abdurrahman bin Selemetü’l Aclani karşılar ve evinde misafir eder. Kuba köyünde bir süre kalan Haris kardeşler daha sonra Medine’ye gelirler.

Peygamber Efendimiz(ASM) ile birlikte Bedir Gazvesine kardeşleri ile katılan Tufeyl bin Haris’in abisi Ubeyde bin Haris bu savaşta yaralanmış ve daha sonra da şehit olmuştur. Tufeyl bin Haris, Uhud Gazvesine kardeşi Husayn ile birlikte iştirak etmiştir. Daha sonra Hendek Gazvesine ve Beni Kurayza muhasarasına katılmıştır.

Mekke’nin fethine de katılan Tufeyl, Huneyn Gazvesi ve Taif muhasarasında bulunur ve daha sonra Medine’ye döner. Peygamber Efendimiz (ASM)’ın vefatından sonra Hz. Ebubekir(RA) döneminde mürtedlerle yapılan savaşlara katılır.

Tufeyl bin Haris, Hicri 32. Miladi 652 yılında Hz. Osman (RA)ın hilafeti döneminde Medine’de vefat eder, Cennet-ül Baki kabristanına defnedilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir