Yazılar

,

GÜL VE NUR FABRİKALARI

Aziz, sıddık kardeşlerim; Size bu defa iki parçayı gönderiyorum. Birisi: Evvelce bir kısmını size göndermiştim. Şimdi bir ihtar-ı mânevîyle o parça hem tekmil edildi, hem ehemmiyetli olduğu bildirildi. Eski Said’in siyasetle…

KAİNATTA EN BÜYÜK MAKAM KUR'AN'IN

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizin, yani Nur fabrikasının sahibi ve mübarek cemaatin imamının Atabey’den gelen mektupları bizi çok mesrur eyledi. Üç dört ay zarfında, üç dört köyde ümmîlerden elli adet kalem Risale-i Nur’u…

MÜBAREK MEYVELİ AĞAÇ

''Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip…

TOHUM VE ÇEKİRDEKLER

  ''Ey muannid arkadaş! Gel, sana daha acibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki, bu gördüğümüz câmid cisimler, hissiz kutular, birer hâkim-i…

MÜBAREKLER HEYETİ

Kuleönü, Isparta’ya 23 km. uzaklıkta bulunan Atabey ilçesinin güneyindeki bir kasabadır. Isparta’nın birçok kasabasında olduğu gibi Kuleönün de birçok Nur talebesi vardı. Risale-i…

MALI SATACAN, ALICI ALLAH

''Nefis ve malını, Cenâb-ı Hakka satmak ve Ona abd olmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciği dinle: Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama,…