GENÇ SAHABE HUSAYN BİN HARİS(RA)

Husayn bin Haris, Peygamber Efendimiz (ASM) ın dedesi Abdülmuttalib’in amcasının oğludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris’tir. Abdümenafoğulları kabilesinden olup Mekke’de doğmuştur. Kardeşlerinin en küçük yaşta olanıdır.

Husayn bin Haris, İslamiyetin henüz gizli tebliğ yıllarında çok genç yaşta kabul edip müminler arasına katılmıştır. Husayn abisi Ubeyd bin Haris, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Tufeyl bin Haris, Osman bin Maz’un, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Seleme ile birlikte Rasulullah giderler. Rasulullah onlara İslamiyeti ve şeriatını anlatıp, teklif eder, hepsi aynı ayda teklifi kabul edip müslüman olurlar.

İslamiyeti seçen Husayn,Kureyş müşriklerinin her türlü hakaretlerine karşı koyar. Müşriklerin türlü işkencelerine göğüs geren Husayn, abileri ile birlikte Hicret-i Nebeviye kadar Mekke’de kalır.

Rasulullah’ın Medine’ye hicret izni vermesiyle birlikte Husayn abileri Ubeyd bin Haris, Tufeyl bin Haris ile birlikte evlerini yurtlarını bırakıp Medine’ye hicret ederler. Medine’de kendilerini Ensar’dan Abdurrahman bin Selemetü’l Aclani karşılar ve evinde misafir eder. Kuba köyünde bir süre kalan Haris kardeşler daha sonra Medine’ye gelirler.

Husayn bin Haris, abileriyle birlikte önce Bedir Gazvesinde bulunur. Bedir’de sevdiği abisi Ubeyd bin Haris yaralanır ve daha sonra şehid düşer. Husayn bin Haris daha sonra Uhud Gazvesine kardeşi Tufeyl ile katılır. İki kardeş burada büyük kahramanlıklar sergilerler. Husayn bin Haris, Hendek Gazvesine ardından Beni Kurayza muhasarasına iştirak eder.

Mekke’nin fethine de katılan Husayn bin Haris, Huneyn Gazvesi ve Taif Muhasarasın da bulunup daha sonra Medine’ye döner. Hicri 9. yılda yapılan Tebük Seferine de katılan Husayn, Veda Haccında da Rasulullah ile olma şerefine ulaşır.

Hz. Ebubekir (RA) döneminde mürtedlerle yapılan savaşlarda da aktif rol oynayan Husayn bin Haris, Hz. Ömer (RA) devrinde de bazı savaşlara katılır.

Husayn bin Haris, Hz. Osman (RA)ın hilafeti döneminde Hicri 32 yılında Medine’de vefat eder, Cennet-ü Baki’ye defnedilir. Allah onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir