Yazılar

,

GENÇ YAŞTA HİZMETE KOŞAN EKREM KÖKER

Ekrem Köker, 1940 Kastamonu Tosya doğumludur. Anne ve babası dindar olduklarından dini bir sohbet ortamında büyür. Dine karşı içinde bir meyil bulunur. İlk ve orta okulu Tosya'da okuyan Ekrem Köker, lise tahsiline 1956 yılında…

REHBERİM ÜSTADIM RİSALE-İ NUR’DUR

Ahmed Nazif’in bir fıkrasıdır. Kıymetli Üstadım, Yüksek şahsiyetinizin aczi ve fakrı içinde inâyet-i Rabbaniye ve rahmet-i İlâhiyeyle Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın i’câzlarını güneşin parlak ve keskin şuaları…

BASİT BİR TOPRAK VE DENİZDEN

Dördüncü Hakikat olan Otuz Üçüncü Mertebe rahîmiyet ve rezzâkiyet hakikatidir. Yani, umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zîhayatın ve bilhassa zîruhun ve bilhassa âciz ve zaiflerin ve bilhassa…

VELAYET VELİ MAKAMINA ULAŞMAK

Risale-i Nur'ları okuyarak bir insan velayet, yani veli makamına ulaşabilir mi? Risale-i Nur'lar da ana hedef önce kendi imanını sonra insanların imanını kurtarma yolunda gayret ve çaba göstermekdir. İnsanı imani konuda güçlendirip…

AHİRETTE, CENNETTE REKABET YOK

"Fakat, âhirette tek bir adama beş yüz sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve yetmiş bin kasır ve huriler verilmesi ve ehl-i Cennetten herkes kendi hissesinden kemâl-i rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette…

RİSALE İ NUR’U OKUMAK NEDEN KIYMETLİ

Risale-i Nur'ları okumak ve onları anlamaya çalışmak neden çok kıymetli? Niçin Kur'an talebesi olmak için Risale okumalıyız? Bu asır insanını bir yılda alim yapacak, kırk dakikada velayet makamına çıkaracak hususiyetler Risale-i…

İNANDIĞI ŞEYİN ASLINI BİLEREK ÖĞRENME

Risale-i Nur'un bütün amacı, gayesi,hedefi insanlara inandığı şeylerin aslını, esasını bilerek inanmasını saglamak. Saglam bir imanı elde edip farzları yapıp,günahlardan kaçınıp sünnete uymadır. Direk sünnet yolu ile nefsin…