SIDDIK SADIK SADAKAT

Sıddık, sadık, sadakat kelimeleri ve sadık cahil kelimesini nasıl anlamalıyız?

Sıddık, kelime olarak çok doğru, dürüst manasınadır. İslami manası ise, hakta ve doğrulukta şiddetli sebat gösteren, dünyanın hiçbir halinin onu yolundan çeviremeyeceği, çelik gibi bir imana sahip kişidir. Sadık ise, sıddık olan kişi demektir. Yine sıddık’tan üretilen sadakat ise içten bağlılık ve sağlam güçlü dostluktur.

Sıdk doğru sözlü, doğruluktan ayrılmayan, gerçeği tasdik eden manalarında bir Kur’an terimidir. Kur’an-ı Kerim’de on beş yerde geçmektedir. Sıddıkiyet bir makamdır, Peygamberlik makamından somra gelir. Bu makamın piri Hazret-i Ebu Bekir (RA) dır.

Sadık cahil tabiri ise Risale-i Nur’un Lem’alar adlı eserinde şöyle yeralmaktadır:

“Fakat, âhirette tek bir adama beş yüz sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve yetmiş bin kasır ve huriler verilmesi ve ehl-i Cennetten herkes kendi hissesinden kemâl-i rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette medar-ı rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyleyse, âhirete ait olan a’mâl-i salihada dahi rekabet olamaz; kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyâkârdır; a’mâl-i saliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor. Veyahut sadık cahildir ki, a’mâl-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve a’mâl-i salihanın ruhu, esası, ihlâs olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adâvet taşımakla, vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeyi itham ediyor.”(Lem’alar)

Buradan anladığımız, sadık, sıddık birisinin salih amel ile cennet arasındaki bağı bilip bu yolda samimi olup rekabet yapmayacağı. Bunu göremeyen rekabet içine giren adam ise sadık cahil oluyor. Sadık ama cahil olan kendi mesleğinin üstünlüğü için evliyalara hasetlik eder. Dünya da hasetlik olabilir. Nimeti az, talibi çok. Ahirete ait işlerde hasetlik olmaz. Ahirette nimet sonsuz, başkasının nimeti ile uğraşmaya gerek yok.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir