Yazılar

ŞAHS-I MANEVİ NİÇİN ÖNEMLİ

Her zaman sıkça karşılaştığımız, şahs-ı manevi nedir? Niçin çok önemlidir? Risale-i Nur Külliyatında sıkça yeralan bir tabir olan şahsı manevi kısaca, “Aynı gaye için çalışan bir topluluğun manevî kişiliği”…

RÜYALARI İLE MEŞHUR KATİB OSMAN

Katib Osman Yıldırımkaya, l900 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Risale-i Nur Külliyatında Katib Osman ismi ile tanınmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte Denizli'de hapis yatmıştır. Katib Osman, 1934 yılında…

ALLAH'A ABD, KUL OLMA

Allah’a abd, kul ve asker olmak nedir? Kul ve asker olmanın insana verdiği lezzet tarif edilebilir mi? Kulluk, Cenab-ı Hakk’ı bilmek ve tanımakla doğru orantılıdır. Allah’ı bilmeyen ve onu tanımayan kimselerin kulluğundan…

MANEVİ KURTULUŞ REÇETESİ

Ey fedakâr kardeşlerim; Sizinle dört beş kelime konuşacağım. Birincisi: Bu defaki mektuplarınızın verdiği şevk ve sürurla derim ki: Ben, hizmet-i Kur’âniyedeki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten sonra…

DÖRT HALİFE'NİN YOLU

Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebi nedir? Risale- Nur Külliyatında,"Hem Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebini Risale-i Nur takip etmiş.''…

HAS ŞAKİRT URGANCI HİLMİ

Hilmi Kaytancı (Urgancı),1892 yılında Isparta'da doğmuştur. Geçimini urgan, bir nevi kalın ip yaparak temin ettiği için, halk arasında Urgancı Hilmi diye bilinir. Gündüzleri urgan büken Hilmi Bey, geceleri de risale yazarak hizmet…

AHİRETTE, CENNETTE REKABET YOK

"Fakat, âhirette tek bir adama beş yüz sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve yetmiş bin kasır ve huriler verilmesi ve ehl-i Cennetten herkes kendi hissesinden kemâl-i rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette…

SAFİ KALBLİ, MEHMED GÜLIRMAK

Mehmed Gülırmak, 1911 yılında Isparta'da doğmuştur. Çok safi kalbli ve sadakatlı bir yapıya sahip olan Mehmed, 14-15 yaşlarında iken Risale-i Nur!ları ve Üstad Hazretlerini tanır. 1935 senesinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile…

POLİSLER YILLARCA YAKUP CEMAL'İ ARAR

Yakup Cemal,1900 senesinde Denizli'de doğmuştur. Nüfus kütüğünde adı Yakup Özkan'dır. Cemal ismini, Üstad Bediüzzaman Hazretleri vermiştir. Köyün çobanı olan Yakup Cemal, aynı zamanda köyün tek okuma yazma bileni olduğu…

CEYLAN AĞABEY'İN NOT DEFTERİNDEN

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatnda yer alan önemli merkezlerden birisi de, Afyon iline baglı Emirdağ'dır. Emirdağ denilince de akla hemen Çalışkanlar Ailesi gelir. O devirde maddi manevi hertürlü imkanlarıyla Üstad…