KAİNAT İLE İNSANIN SAATİ

Kainat ile insanın saati arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Gece ile gündüzün oluşturduğu yirmi dört zaman diliminden her biri manasına gelen saat kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de Kırk Sekiz yerde geçmektedir. Bunlardan Kırkı, kıyametin kopma zamanı veya kıyamet günü anlamına gelmektedir.Saat kelimesinin geçtiği bazı sureler şöyle:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
”Araf Suresi, 34 ncü ayeti,”Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince, ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler.”
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
Furkan Suresi, 11 nci ayeti,”Hayır onlar kıyamet saatini yalanladılar, Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık”
Kamer Suresi, 1 nci ayeti,” Saat(kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı.”

Kainat, Kur’an’da, ”altı gün” ile ifade edilen, ”altı devrede” yaratılmıştır. İnsan da ana rahminde altı devre geçirir, nutfe, alaka, mudga, azm, lahm, halk-ı cedid(ana karnındaki çocuğun, insan suretine dönüştüğü devre).

İnsan, dünya ve kainatın vakitleri arasında bazı benzerlikler vardır. Evimizde, kolumuzda velhasıl günlük hayatımızın her anında bizimle beraber olan bir saati ele alalım. Bir saatte, bir akrep, bir yelkovan, saniye ve salise vardır. Salise bir devir yaparken saniye, dakika ve saat ibresinin üzerinden geçer, birbirine bakar. Şimdi bu kolumuzdaki saati büyütelim. Dünya aleminin saati yapalım. Saniye, gece-gündüz, dakika, seneler, saat’te insan ömrünün tabakaları yani, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık yıllarını gösterir. Gün ise kainat ömrünün devirlerini gösterir. İlkçağ, ortaçağ, v.s. Şimdi şöyle karşılaştıralım,insan hayatında olan saniye dünya aleminin saatinde gece-gündüz’e, dakika, senelere, saat ise insan ömrünün safhalarına, günlerde kainat ömrünün tabakalarına karşı geliyor.

Kainatın saatinde ise bir salise bir güne, bir saniye 60 güne, bir dakika 360 gün, bir seneye, bir saat 60 sene, bir gün de 1440 sene olur.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Sözler adlı eserinde bu konudan şöyle bahseder:

”Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-ü insan ve günleri sayan edvâr-ı ömr-ü âlem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar.”(Sözler)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir