Yazılar

KAİNAT İLE İNSANIN SAATİ

Kainat ile insanın saati arasında nasıl bir benzerlik vardır? Gece ile gündüzün oluşturduğu yirmi dört zaman diliminden her biri manasına gelen saat kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de Kırk Sekiz yerde geçmektedir. Bunlardan Kırkı,…