İNSAN HİSSİYATINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

İnsana haset etme, hırs gösterme, inat etme şeklinde yapılan nasihatler neden tesir etmiyor?

İnsanın fıtratında bulunan birçok hissiyatlar vardır. Bu hissiyatları fıtratından söküp atması mümkün değildir. Ama bunların yönünü değiştirmek insaanın iradesi dahilindedir. İşte nasihat ederken insanın fıtratını gözönünde bulundurmak gerekir. Fıtratını değiştirmesi yönünde değil, onun yönünü ve yüzünü değiştirmesi yönünde teklifler yapılmalıdır. Bu konu da Risale-i Nur’da Üstad Bediüzzaman Hazretleri bizlere şöyle yol gösteriyor:

”İşte, tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlâksız insanlara derler, “Haset etme, hırs gösterme, adâvet etme, inat etme, dünyayı sevme.” Yani, “Fıtratını değiştir” gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecrâlarını değiştiriniz”; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur.”(Mektubat)

Peki, insana bu şiddetli duygular niye verilmiştir. Bu duygular dünyanın adi ve basit işleri için değil ahiret hayatının kazanılması için verilmiştir. İnsan en çok başkasında olan ve kendisinde olmayan dünya mallarını kıskanır. Bu ise, Allah’ın taksimine razı olmamak manasına gelebilir. Oysa ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor:

(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.” (Âl-i İmrân Suresi, 26 ayeti)

Mümine düşen o nimetin aynısının kendisinde de olmasını istemektir. Yani haset etmeyip, gıpta etmek insan elindedir. Başkasında olan bir nimetin aynısının kendisinde olmasını isteyerek hasetlikten kurtulmaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir