Yazılar

İNSAN İSTİKBALİNDEN ENDİŞE EDER

''Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş; söyleyeceğim. Şöyle ki: Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fâni mahbuplara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimî bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazî mahbup, o…

İNSAN HİSSİYATINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

İnsana haset etme, hırs gösterme, inat etme şeklinde yapılan nasihatler neden tesir etmiyor? İnsanın fıtratında bulunan birçok hissiyatlar vardır. Bu hissiyatları fıtratından söküp atması mümkün değildir. Ama bunların…

ÖLÜ RUHUM YENİDEN CANLANDI

Şu fıkra ikinci bir Sabri olan Hâfız Ali’nindir. Efendim; Yirmi Beşinci Söz, Cenâb-ı Hakkın ferman-ı mübîni olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân için öyle bir vuzuh-u etemmi hâvi bir muarrif-i hakikîdir ki, bahr-i hakaikte…

İMAN KURTARMA HİZMETİ

Şu fıkra Mesud Efendinindir. Ey benim muhterem Üstadım; Hadd-i bülûğumdan bu âna kadar, lâîn şeytanın zırhından mâmul bir sanduka derûnunda kilitlemiş olduğu akl-ı uhrevî ve imanımı tazyik altına almıştı. Duanız…

İMAN, BÜTÜN VÜCUDUMUZA YAYILIRSA

BİRİNCİ MESELE: Birinci Şuada iki üç âyetin işârâtında, Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir.…

CENNET UCUZ DEĞİL

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  ''İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz…

ŞÖHRET SAHİBİ OLMAK

Şöhret sahibi olmsk, şan ve şeref sahibi olarak insanların önüne çıkmak kötümüdür? Böyle olup iman Kur'an hizmeti yapmak daha iyi olmaz mı? İnsanlar mevki sahibi şöhret sahibi kişileri çokca dinlerler? İnsanlarda çoğunlukla,…

HAYVANDA AKIL VE ŞUUR

Hayvanlar akıl ve şuura sahip değiller. Onlar hayatlarına lazım olan şeyleri nasıl öğreniyorlar? Hayvanların akıl ve şuurları yoktur, bunun yerine sevk-i İlahileri vardır. Tabiatperestlerin içgüdü dedikleri şey.  Sevki…

İNSANI BUNALTAN ŞEYTAN

İnsanı fikri olarak zorlayan ve bunaltan şeytandır diyorlar, peki şeytan insana nelerle saldırır,bunu nasıl önler ve ondan korunuruz? Kur'an'ı Kerim'de, insanın en büyük düşmanının ''şeytan olduğu'' ve 'O'ndan insanın…

İNSAN NİÇİN ALDANIR

İnsan neden kanar, niçin aldanır? İnsanın yapısında, yaratılışında, fıtratında bir şeye kanma,inanma var. Bu da insanın imtihanının bir şekli. Eğer aldanmaz olsa idi, nefsinin ve şeytanın hilelerine kapılmazdı. Yükselmesi,iman…