ESKİ HALİMİ BULAMIYORUM

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ   وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

”Aziz, sıddık kardeşlerim;

Kastamonu’da ehl-i takvâ bir zât, şekvâ tarzında dedi: “Ben sukut etmişim.Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim.”

Ben de dedim: “Belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enâniyet ve fâni zevkleri aramamakla uçmuşsun.”

Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı İlâhi, ihsanını, enâniyetini bırakmayana ihsas etmemektir; tâ ucub ve gurura girmesin.

Kardeşlerim; Bu hakikate binaen, bu adam gibi düşünen veya hüsn-ü zannın verdiği parlak makamları nazara alan zâtlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkârlık kisvesiyle görünen şakirtleri âdi, âmi adamlar görür ve der:

“Bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhât! Bunlar nerede, evliyaları bu zamanda âciz bırakan bu kudsî hizmet mücahidleri nerede?” diyerek, dost ise inkisâr-ı hayâle uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur.” (On Üçüncü Şua)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada önemli bir konuyu bize ders veriyor. Cenab-ı Hak, nefsini tam terbiye edememiş kullarına, ihsan ve ikramını hissettirmiyor. Ama ihsan ve ikramı da devam ediyor. Hissettirmemesinin sebebi, kul kendini beğenme, kibir ve gurur gibi manevi hastalıklara düşmesin.

İnsandaki benlik damarı, çok sinsi ve tehlikeli olmasından ve bu gibi damarları terk etmek ya da ıslahı zor olmasından, Allah, ihsan ve ikramı ve şefkati gereği, kulunun şımarmaması için, verdiği nimetleri ona fark ettirmiyor.

Üstad Hazretleri Talebelerine, tevazu ve hizmetkarlık suretinin sönük olduğu için insanların onlara,”bunlar mı asrın büyük evliya ve mücahitleri” diyerek suizanna düştüklerini  halbuki bu halin manevi bir yükselme olduğuna işaret etmekte.

Risale-i Nur talebelerinin keşif ve keramet gibi halleri görünmese de, maneviyat açısından hakîkat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan kudsî hizmet mücahitleri, oldukları yaptıkları hizmetlerle ortadadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir