Yazılar

BİRİNCİ VAZİFE-İ NURİYE

Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i imaniyede azimkâr kardeşlerim; Evvelâ: Birinci vazife-i Nuriye, inşaallah matbaanın pek çok fevkinde iş görecek. Şimdi de şakirtlerine büyük sevaplar ve kuvvetli iman hizmetleri veriyor.…

EVET, EVET BİZ DE İSTİYORUZ

DÖRDÜNCÜ SURET Bak: Had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat’umat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehâveti, hesapsız, dolu hazineleri vardır. Halbuki,…

MÜSLÜMANLAR ARASINDA MERHAMET

Dünya tarihine adalet timsali olarak geçen Halife Hz. Ömer (RA),bir grup müslümanlar ile sohbet halindeydi. İki güçlü delikanlının bir kişiyi kolllarından tutup kendilerine doğru geldiklerini gördü: ''Nedir bu haliniz, bu…

SALTANATIN BİR SULTANI OLUR

BİRİNCİ SURET Hiç mümkün müdür ki, bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsn-ü hizmet eden muti’lere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın? Burada yok hükmündedir. Demek, başka yerde bir mahkeme-i…

BEN DE BU VATANIN BİR EVLADIYIM

Afyon Emniyet Müdürlüğüne! Zatınızı tanımadan bir defa gördüğüm vakit insaflı ve adaletli gördüğümden herkesten evvel, alâkadar olduğum bir hakikati size beyan ediyorum. O hakikati alâkadar makamâta vazifeniz itibarıyla…

TOPLUM İÇİN FERD FEDA EDİLMEZ

İKİNCİ SUÂLİNİZİN MEÂLİ: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? Elcevap: Cemel Vak’ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha…

DÖRT HALİFE’NİN YOLU

Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebi nedir? Risale- Nur Külliyatında,"Hem Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebini Risale-i Nur takip etmiş.''…

KİMİ KİME ŞEKVA EDEYİM

  Hâkim, kendisi müddeî olsa, elbette “Kimden kime şekvâ edeyim, ben dahi şaştım,” benim gibi biçarelere dedirtir. Evet, şimdiki vaziyetim hapisten çok ziyade sıkıntılıdır. Bir günü, bir ay haps-i münferit kadar…

CANLI BİR GÜNEŞ

''Arkadaş! O Zât (ASM), delâil-i âfâkiye denilen haricî delillerle musaddak olduğu gibi, delâil-i enfüsiye denilen Zâtında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o Zât Şems gibidir; Zâtını, Zâtıyla…

NUR HİZMETİNİN FAYDALARI

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İman ve Kur'an hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinin pekçok faydaları olduğunu söylemekte. Bunlardan bazıları ise şöyle : 1- Manevi cihat, insan sevabını ahirette alacak, 2- İnsanlara iyiliği…