SEKİZİNCİ SÖZ, SUHUF-U İBRAHİM

 

Sekizinci Söz’de geçen temsilin aslının Suhuf-u İbrahim’de mevcut olduğu dile getiriliyor. Günümüze kadar bu temsil nasıl gelmiştir.?

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Suhuf-u İbrahim’de geçen bir temsili Sekizinci Söz’de zikreder. Sekizinci Sözün Fihrist bölümünde şu ifadeler yer alır. ”Suhuf-u İbrahim’de aslı bulunan güzel ve parlak bir temsil” denilerek hikaye anlatılır.

Semavi kitaplar ve suhuflar tahrif edilmişse de bazı yerlerine müdahele edilmemiş ve bunlar zamanımıza kadar gelmiştir.Tahrif edilen bölümler ekseriye iman ve ibadete ait bölümlerdir. Ahlaka ait hikayelerin ise hemen hemen tamamı günümüze kadar gelmiştir. Aynı hikaye Tolstoy’un ”İtiraflarım” adlı kitabında da yer almaktadır. Tolstoy, kendi hayatını, ”Hintli bir tüccardan duyduğum eski bir şark hikayesi” diye ifade ederek bu hikayeyi özetler.

Bilindiği gibi hikaye, sahrada yolculuğa çıkan ve bir aslanın saldırısı ile her birinin ayrı kuyuya düştüğü iki kardeşin hikayesidir. İyi ve kötü huylu iki kardeşten iyi huylu olanı doğrudan o yerlerin hakimine sığınıyor. O hakime sığındığı anda her şeyin tılsımı ona açılıp, kuyunun duvarı yarılıp güzel bir bahçeye kapı, aslan ve ejderha da bir at gibi kendisini o güzel bahçeye götürmek üzere emrine giriyorlar.

Kur’an-ı Kerim birçok Peygamber’in suhuf ve kitaplarından bahsederek onların Tevhid inancını insanlara tebliğ ettiğine dikkat çekmiştir. Allah indinde tek dinin de ”Şüphesiz ki, Allah katında makbul olan din İslam dinidir.”(Al-i İmran Suresi, 19 ncu ayeti) buyurulur.

Hazret-i İbrahim için Kur’an’da, ”mümin, müslüman” vurgusu yapılır, onun Yahudi, Hıristiyan ya da puta tapan bir müşrik olmadığı, Müslim olduğu belirtilip, tevhid inancının yerleşmesinde gösterdiği gayrete dikkat çekilir.(Al-i İmran 67 nci ayeti)

Allah katında din İslam’dır. Hz. İbrahim (AS) gibi diğer bütün Peygamberlerin de tebliğ ettiği hakikatin özü İslam’dır. İki cihan saadetine giden yol budur, başka yol yoktur.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) dinlerin ittifak noktalarını tasdik, ihtilaflı noktalarını tashih etmiş, hadis-i şerîflerinde indirilen kitaplardan, dinlerden ve ümmetlerden bahsetmiştir. İslam âlimleri de bunları bizlere kadar intikal ettirmişlerdir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir