BİSMİKE ALLAHÜMME NE ZAMAN KULLANILDI

”Bismike Allahümme” tabiri ilk defa nezaman kullanılmıştır?

”Bismike Allahümme” tabiri ilk defa Taif halkının reisi ve arabın meşhur şairlerinden Umeyye bin Ebi Said tarafından kullanılmıştır. Bu tabir daha sonra Arapların hoşuna gitmiş ve mektup ve kitaplarında kullanmaya başlamışlardır. Bu zat Cshiliye Devrinde mukaddes kitabları okumuş, putperestliği terk ederek Hz. İbrahim (AS)ın dinine girmiştir.

Daha sonra bu tabir Hudeybiye Sulh şartlarının müzakeresi sırasında kullanılmıştır. Müşriklerle anlaşmaya varılmış sıra anlaşma şartlarının yazılmasına gelmişti. Hz. Ali,anlaşmanın şartlarını yazmak üzere kâtip tayin edilir, Resûl-i Kibriya Efendimiz (ASV), Hz. Ali(RA)a,”Yaz!Bismillahirrahmânirrahîm!” der.

Süheyl bin Amr, itiraz eder: “Biz, Bismillahirrahmânirrahîm’i bilmiyoruz! Sen böyle yazma!” dedi.

Resûl-i Ekrem(ASV), “Öyle ise nasıl yazalım?” diye sordu. Süheyl, “‘Bismike Allahümme’ diye yaz” dedi. Kureyşliler, eskiden beri “Bismillahirrahmânirrahîm” yerine “Bismike Allahümme “yi kullanırlardı. Peygamber Efendimiz(ASV) “‘Bismike Allahümme’ de güzeldir!” buyurduktan sonra Hz. Ali(RA)a, “Haydi yaz! Bismike Allahümme” diye emretti.

Hicretin ikinci senesinde iman etmeden ölen Ümeyye hakkında Peygamber Efendimiz(ASV) den birkaç hadis de rivayet olunmuştur. Bir rivayette Efendimiz (ASV) ”Umeyye’nin şiiri iman etmiş, fakat kendisi dalalette kalmıştır” buyurdular. (Tarih-i Edebiyyat-ı Arabiye 1:43)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir