VEHİM ZAN VESVESE

İnsana vehim, zan, vesvese niye musallat edilmiş?

Risale-i Nur Külliyatında, bu konuda sorulan soruya Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin cevabı şöyle:

”Eğer desen: “Bu derece mü’minlere muzır ve müz’iç olan vesvese ne hikmete binaen bize belâ olmuş?”

Elcevap: İfrâta varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebeptir, taharrîye dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaytlığı atar, tehâvünü def eder. Onun için, Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakîm-i Rahîme şekvâ etmeli

اَعوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.” demeli.”(Sözler)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, insana verilen vesvesenin onu uyanık olmaya ve dini konularda bilgisini geliştirmesine bir vesile olduğunu söylüyor. Burada birşeye dikkatimizi çekiyor. Vesvesenin aşırı olmamak ve üstün gelmemesi şartıyla insanı uyanık olmaya sevk etmesi için verilmiştir. Vesvese insanın ibadetini ciddi yapmaya gayret ettirir.

Allah şeytanın eline vesvese kamçısını vermiş,bizi uyandırsın ciddiyete, gayrete sevk etsin diye. İncindin mi? Aç elini ve başla Rabbine duaya, ”Allah’ım bana sabır ve zafer ihsan et”.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir