Yazılar

,

İMANIN SABAH AYDINLIĞI

BEŞİNCİ VECİH Mesâil-i imâniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. Biçare vesveseli adam, bazan tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani, hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş…

VESVESEYE DÜŞMEMENİN YOLU

DÖRDÜNCÜ VECİH Amelin en iyi suretini taharrîden neş’et eden bir vesvesedir ki, takvâ zannıyla teşeddüt ettikçe, hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken harama düşer. Bazan…

MELEK VE ŞEYTANIN KALBTE KOMŞULUĞU

ÜÇÜNCÜ VECİH Budur ki: Eşya mabeynlerinde bazı münasebât-ı hafiye bulunur. Hattâ, hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur; veya senin hayalin, meşgul olduğu san’ata göre o ipleri…

VEHİM ZAN VESVESE

İnsana vehim, zan, vesvese niye musallat edilmiş? Risale-i Nur Külliyatında, bu konuda sorulan soruya Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin cevabı şöyle: ''Eğer desen: “Bu derece mü’minlere muzır ve müz’iç olan…

SAĞLAM İMAN VESVESEYE DÜŞMEZ

Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: Vesveseli adam, imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle iltibas eder. Yani, birşeyi zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkûk tevehhüm eder. Halbuki, ilm-i…

NURUN FEDAKARLARINDAN SANİYE HANIM

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’daki talebeleri ve dostları ile irtibatını çok canlı ve sımsıkı bir şekilde tuttuğunu Kastamonu Lâhikası’nın satırları arasında görmek mümkündür. Kastamonu’da Nurun hizmetinde…

MÜBAREK GÜN VE GECELER

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sual: “Tevafukla bu keramet nasıl kat’î sabit oluyor?” diye kardeşlerimizden birisinin sualine küçük cevaptır. Elcevap: Birşeyde tevafuk olsa, küçük bir emâre olur ki, onda bir kasıt var,…

YORULAN KALBİ RAHATLATMA YOLU

ÜÇÜNCÜ VECİH Budur ki: Eşya mabeynlerinde bazı münasebât-ı hafiye bulunur. Hattâ, hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur; veya senin hayalin, meşgul olduğu san’ata göre o ipleri…

ŞEYTAN MÜMİN İNSAN İLE UĞRAŞIR

İnsanı kalben rahatsız eden, manevi bir hastalık, dert olan vesvesenin bize faydası nedir? Vesvese; fısıltı şeklinde gizli ses manasınadır. İslami ıstılahta, şeytanın insan kalbine attığı şüphelere vesvese denilir. Mümin…

SANA, BANA HERKESE ŞİFA DERSİ

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ “Ey…