Yazılar

HAYATIMIN SEMERESİ NETİCESİ RİSALE-İ NUR

Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me’haz olmak için gönderildi Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun şekvâsını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren cumhuriyet…

ZİKRİM, FİKRİM ALLAH’DIR

Afyon'lu Avukat Ahmet Hikmet Gönen, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde müdafi avukat sıfatı ile onları savunmaya çalışan ve mahkemenin bütün safahatını takip etmiş bir kişi. Üstad Bediüzzaman…

MESLEĞİMİZ TECAVÜZ DEĞİL TEDAFÜDÜR

Risale-i Nur mesleğinin tecavüz değil müdafaa, tahrip değil tamir olduğu ifadelerinden ne anlamalıyız? ''Ey kardeşlerim; Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize…

RİSALE-İ NUR KENDİNİ MÜDAFAA EDER

Aziz, sıddık, metin, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr, vefadar kardeşlerim; Bilirsiniz ki, Ankara ehl-i vukufu Risale-i Nur’a ait kerametleri ve işaret-i gaybiyeleri inkâr edememişler. Yalnız, yanlış olarak o kerametlerde beni hissedar…

MUSTAFA OSMAN AĞABEY

Mustafa Osman Ağabey, 1911 yılında Kastamonu'ya bağlı Safranbolu'da doğmuştur. Annesinin adı Hayriye olup, babası Hâfız Osman'dır, âlim bir zâttır. Resmi soyadı "Usman"dır. Mustafa Osman olarak adı Risale-i Nurlarda çokça…

AHMED GÜMÜŞ AĞABEY’İN GÖZÜYLE : ZÜBEYR AĞABEY

Bir gün Zübeyr ağabey rahatsızlanmış ve sabah dersine iştirak edemeyecek durumdaydı. Bizden kendisini  idare etmesini  istedi. Biz ders için Üstadın yanına girdik. Zübeyr ağabeyi sordu. Biz geçiştirmeye çalıştık. Üstad…

BAYRAM YÜKSEL AĞABEY ANLATIYOR : ‘’ ZÜBEYR AĞABEY MÜSTESNA İDİ’’

Biz Üstad’ımızın  Risale-i Nur tarzı hareketini  ihlas, istiğna, mahviyet, fedakarlık, iktisat, kardeşlerine karşı şefkat, düşmanlarına karşı şecaat, cesaret derslerini Üstad’dan sonra hep Zübeyr Ağabeyden aldık. Allah…