Yazılar

,

DÜNYA MANZARALARIN KAYIT YERİ

Birinci Meyve Hâlik-ı Kâinat olan Zât-ı Akdese baktığı gibi, İkinci Meyve dahi kâinatın zâtına ve mahiyetine bakar. Evet, sırr-ı vahdetle kâinatın kemâlâtı tahakkuk eder. Ve mevcudatın ulvî vazifeleri anlaşılır. Ve…

TOHUM VE ÇEKİRDEKLER

  ''Ey muannid arkadaş! Gel, sana daha acibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki, bu gördüğümüz câmid cisimler, hissiz kutular, birer hâkim-i…

ELLİ SENELİK BİR İBADET

Berat Gecesi ve bu gecede yapılacak ibadetler nelerdir? Bu gece niye önemlidir? Berat, kelime olarak nişân, rütbe, imtiyaz ve mükafat için verilen resmi kâğıt anlamlarına geliyor. Bu gecede bütün mahlukatın bir yıllık amelleri,…

RAMAZAN DA HERGÜN BİR HATİM YAPMAK

Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Sizin leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini…

ÇEKİRDEĞE İMAN GÖZÜYLE BAKMA

''Gel, her tarafa bak, herşeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü, bak, bir dirhem (HAŞİYE:1) kadar kuvveti olmayan, bir çekirdek küçüklüğünde birşey, binler batman yükü kaldırıyor. Zerre kadar…

NAMAZ SONU TESBİHAT MUTLAKA YAPILMALI

Namaz sonrasında yapılan tesbihatların Sübhanallah, Elhamdülilah ve Allah-ü Ekber kelimelerinin kaynağı nedir? Tesbihat, adı verilen namaz sonrasında yapılan dua ve zikirin kaynağı Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü…

ÇEKİRDEK İLE TEVHİD İSPATI

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,'çekirdekten yetişme' sözüne atıfta bulunarak,Çekirdek'te,Tevhidin, Allah'a iman etmenin en parlak bir nurunu bizlere göstermekte. Çekirdek ile, Rabbimizin dört ismi '' O Evveldir, Ahirdir,Zahirdir,Batındır''(Hadid…