Yazılar

ASHAB-I SUFFA’DAN MESUD BİN REBİ (RA)

Mesut bin Rebi, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip, Peygamber Efendimiz'e biat eden sahabeler arasında yer alır. Mekke'de müşriklerin çeşitli işkence ve zulümleri karşısında onlara imanı ile karşı koyar. Medine'ye…

ABDURRAHMAN BİN SAFVAN (RA)

Kureyş kabilesi mensubu olan Abdurrahman bin Safvan, Mekke'de doğmuştur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Hz. Abbas'ın yakın dostu olan Abdurrahman, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'de müslüman olur. Mekke'de müşriklerin baskı…

ADİY BİN NADLE(RA)

Mekke doğumlu olan Adiy bin Nadle'nin babası Nadle bin Abduluzza, annesi ise Bint-i Mesud bin Huzafedir. Kureyş kabilesine mensuptur. Mekke'de, İslamiyet tebliğinin başladığı ilk günlerde iman edip Rasulullah'a biat etmiştir. İlk…

ÜMMÜ KÜLSUM BİNT SÜHEYL (R.ANHA)

Kureyş'in Abdulmenaf oğulları koluna mensup olan Ümmü Külsum bint Süheyl, Mekke'de İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olan hanım sahabilerdendir. Kocası Ebu Sebre ile birlikte Peygamber Efendimize giderek, biat edip iman davetini…