ASHAB-I SUFFA’DAN MESUD BİN REBİ (RA)

Mesut bin Rebi, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip, Peygamber Efendimiz’e biat eden sahabeler arasında yer alır. Mekke’de müşriklerin çeşitli işkence ve zulümleri karşısında onlara imanı ile karşı koyar.

Medine’ye yapılan hicrete kadar Mekke’de hayatını geçirir. Daha sonra Rasulullah’ın Medine’ye hicreti ile Mesut bin Rebi de Medine’ye yapılan hicrete katılır. Ashab-ı Suffa’nın vakur başlı sahabisi olarak bilinir.

Ashab-ı Suffa, Mescidi Nebevi’nin yanında bulunan suffa denilen yerde barınan sahabilere verilen isimdir. Bu sahabeler genelde bekar ve kimsesiz olup, günlerini Kur’an okuyarak, ilim öğrenerek geçirirlerdi. Peygamber Efendimiz (ASM)ın koruması altında bir hayat sürmüşlerdir.

İbn-i Abbas(RA)ın anlattığına göre, bir gün Ashab-ı Suffa’nın yanına uğrayan Peygamber Efendimiz (ASM), fakir oldukları halde gönüllerinin hoş olmasını görüp şöyle buyurur:
”Ey! Ashab-ı Suffa, sizden sonra ümmetimden sizin sıfatınız üzere baki kalan, fakr hallerine razı olan kimseler, cennette bana arkadaş olanlardır.”

Mesud bin Rebi, Peygamber Efendimiz (ASM)ın yanında başta Hendek Gazvesi olmak üzere bütün gazvelere katılmıştır. Hicretin Otuzuncu yılında vefat etmiştir. Allah O’ndan razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir