ABDURRAHMAN BİN SAFVAN (RA)

Kureyş kabilesi mensubu olan Abdurrahman bin Safvan, Mekke’de doğmuştur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Hz. Abbas’ın yakın dostu olan Abdurrahman, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke’de müslüman olur.

Mekke’de müşriklerin baskı ve zulümlerine imanı ile karşı koyan Abdurrahman, daha sonra Medine’ye hicret izni ile Medine’ye hicret ederek bu sevabı kazanır. Medine’ye hicret eden sahabiler arasında yeralır.

Abdurrahman bin Safvan hakkında tarihi kaynaklarda Mekke fethi sonrasında yaşanan bir olaydan başka bir bilgi yoktur. Mekke fethi sonrasında babasının elinden tutup, Hz. Peygamber’in huzuruna getiren Abdurrahman,

”Ya Rasulullah, hicretten babamın da hissedar olmasını, hicret mükafatından onun da faydalanmasını diliyorum:”der.

Rasulullah, ”Fetihten sonra hicret yoktur.” buyurur.
Bu cevap üzerine Abdurrahman, Hz. Abbas’ın yanına giderek, ”beni tanıyor musun?” O da, ”Evet tanıyorum. Sen benim sadık dostum ve arkadaşımsın” diyince, ”O halde bana destek ol ve yardım et.”der.

Bu konuşmadan sonra Abdurrahman, Hz. Abbas ile birlikte Rasulullah’a gittiler. Hz. Abbas, ”Ya! Rasulullah, ben falanı tanıyorum, onunla benim aramda bir fark yoktur.Babasını hicret konusunda biat etmek üzere sana getirdi.”

Rasulullah, ”Fetihten sonra hicret yoktur.”buyurur. Hz. Abbas, ”Onun sana biat edeceğine yemin ederim” demesi üzerine de, Rasulullah, Hz. Abbas’ın elini tutarak:
”Amcamın yemininin doğruluğuna inanıyorum, fakat artık hicret yoktur.” cevabını verir.

İslamiyette hicret sevabı

İslamiyette Rasulullah’ın tavsiyesi üzerine Müslümanlar Habeşistan’a iki defa hicret etmişlerdir. Böylece, müminler hicret sevabı elde etmişlerdir. İslamiyetin ilk günlerinde Mekke’den Habeşistan’a yapılan iki hicret ve daha sonra Habeşistan’dan Medineye gerçekleşen hicretlerle bu sevab kazanılmıştır.

Üçüncü hicret ise, Peygamber Efendimiz(ASM) müminlerin Mekke’den Medine’ye hicret etmelerini tavsiye ederek kendisinin de Medine’ye yaptığı hicrettir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Medine’ye yerleşmesinden sonra ve Mekke fethinden önce Mekke’den Medine’ye yapılan hicretlerde İslami hicret sayılmıştır. Mekke’nin fethinden sonra buradan Medine’ye yapılan hicret sayılmamaktadır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir