Yazılar

SİNEĞİ KARTAL SİSTEMİNDE YARATAN

Dördüncü Hakikat: Mevcudatın vücutları ve zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve biri birinin misâl-i musağğarı ve nümune-i ekberi ve bir kısım küll ve küllî ve diğer kısım onun cüzleri…

TILSIMIN ANAHTARI ONA İLHAM OLDU

İşte şu mübarek akıllı zât gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat…

İSLAM GEMİSİNE BİNEN

''Tâ ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılâp etsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar emvâcı üstünde…

HATAYI KABUL ETMEMEK

Kardeşim Hüsrev, Lütfi, Rüştü; Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki: Sizler -haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız…

İNEBOLU KAHRAMANLARINDAN ÖMER LÜTFİ

Ömer Lütfi Gedikoğlu 1899 yılında Kastamonu’nun İnebolu İlçesinde dünyaya gelir. Esnaf bir ailenin çocuğu olan Ömer Lütfi, dinî ve pozitif ilimlerle kendini geliştirir. Almanca eğitimi alır. Dil bildiği için 1916 yılında…

İNSAN AKLI CENNET’İ HAYAL EDEMEZ

"Sual: Ehâdis-i şerifede denilmiştir ki: 'Bazı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor.' Birtek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir?" "Elcevap:…

BAHÇE DE BİRKAÇ ÇÜRÜK MEYVE

Kardeşim Hüsrev, Lütfi, Rüştü; Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki: Sizler -haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız…

EN ZENGİN EN FAKİR

''Bu gidişata, icraata bak: Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymettar ve şahane taamlar, kaplar, murassâ nişanlar, müzeyyen elbiseler,…

HAPSİN ZAHMET VE SIKINTILARI

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ    وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ''Aziz, sıddık kardeşlerim, Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet…

SEVGİNİN ÜÇ KAYNAGI

Hazreti Üstad Bediüzzaman Said Nursi,muhabbetin,yani sevginin üç kaynağı olduğunu,bir insanın bir şeyi üç yönden sevdiğini söylemekte. Birisi cemal,güzellik,birisi kemal mükemmellik, diğeri ise ihsan ikram etme lütufta bulunma.…