SEVGİNİN ÜÇ KAYNAGI

Hazreti Üstad Bediüzzaman Said Nursi,muhabbetin,yani sevginin üç kaynağı olduğunu,bir insanın bir şeyi üç yönden sevdiğini söylemekte. Birisi cemal,güzellik,birisi kemal mükemmellik, diğeri ise ihsan ikram etme lütufta bulunma. İnsan bu üç kaynaktan dolayı bir şeyi seviyor. Ya güzel olduğu için, veya mükemmellikten, veya kendisine yapılan ikram ve lutuftan dolayı karşısındakini seviyor.

”Beşer, fıtraten, şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemâle karşı bir muhabbet ve kemâle karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecâtına göre o muhabbet tezayüd eder, aşkın en müntehâ derecesine kadar gider.

Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kâinat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandukçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı, içinde yazılması gösteriyor ki, kalb-i insan, kâinatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir.

Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemâle karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhabbet vardır. Ve madem bu kâinatın Hâlıkı, kâinatta tezahür eden âsârıyla bilbedâhe tahakkuku sabit olan hadsiz cemâl-i mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u san’atıyla bizzarure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemâl-i kudsîsi ve bütün zîhayatlarda tezahür eden hadsiz envâ-ı ihsan ve in’âmâtıyla bilyakin ve belki bilmüşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsânâtı vardır.”Lem’alar,On Birinci Lem’a)

İnsan, Halık’ına karşı bir sevgi üzerine yaratılmıştır.İnsanın kalbi sevgi ile kainatı içine alabilir bir özelliktedir. Allah eserleriyle kendini bize tanıttıryor, nimetleriyle de bizi sevdiğini bize bildiriyor. Biz de O’nun sevgisine yoğunlaşmalıyız. İnsan sevdiği ne varsa,ev araba,hanım, çoluk,çocuk,para v.s hepsini unutup sevgisini Allah’a verecek. Fakat insan gafletle, Allah’ın Zat’ını seveceğine nefsini seviyor,isim ve sıfatlarına yapması gereken sevgiyi de Allah’ın eserleri olan bağına,bahçesine,çoluğuna,çocuğuna veriyor. Bundan kurtulmanın yolunu ise, Üstad Hazretleri bize Risale-i Nur’larla gösteriyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir