İNEBOLU KAHRAMANLARINDAN ÖMER LÜTFİ

Ömer Lütfi Gedikoğlu 1899 yılında Kastamonu’nun İnebolu İlçesinde dünyaya gelir. Esnaf bir ailenin çocuğu olan Ömer Lütfi, dinî ve pozitif ilimlerle kendini geliştirir. Almanca eğitimi alır. Dil bildiği için 1916 yılında 20 kadar talebe ile Almanya’ya gönderilir. İnebolu Nur Talebeleri içinde yer alan Ömer Lütfi, Denizli Hapsi maznunlarındandır.

Ömer Lütfi, Almanya’dan dönünce askere gider. Askerlik bitince İnebolu’ya döner. Aradan yıllar geçer. 1936 yılında Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Eskişehir’den Kastamonu’ya sürülür. Ömer Lütfi, Üstad Hazretleri’nin Kastamonu’ya geldiğini işitince ziyaret etmek ister. Zenbilli Ahmed Efendi’yle Kastamonu’ya giderler ve Üstad’ı ziyaret ederek, İnebolu kahramanları içinde yer alır.

Bu ziyaretten sonra Ömer Lütfi, ailesiyle birlikte hizmete sarılır. 1943 yılı Ömer Lütfi bahçede, kızları odalarında 4 kalemle Risale yazmaktadır. Risaleleri yazarlarken polisler ve jandarmalar evi basar. Polisler ve jandarmalar güya suçüstü yapmışlardır. Risalelere el koyacaklardır. Ne var ki, bahçedeki masanın yanından geçtikleri halde üstündeki Risaleleri göremezler.

Polisler ‘kitap var mı?’ dediklerinde Ömer Lütfi “var efendim, buyurun” diyerek salondaki kütüphaneye götürür. Arama da risale bulunmaz, fakat bu onun hapse girmesine engel olmaz.

Ömer Lütfi, Ahmet Nazif Çelebi, İbrahim Fakazlı, Ziya Dilek, Büyük İbrahim, Gülcü Hüseyin, İzzet Turgut, Ahmed Köroğlu, Zühtü İşeri, Halil Enercan, Ahmed Şaşmaz ve diğer İnebolu Kahramanları ile birlikte bir ay kadar İnebolu’da kalır, sonra Denizli hapsine gönderilir.

Üstad Hazretleri, Denizli hapsinde kendilerine sürekli sabır tavsiye eder. ‘Korkmayın, yakında çıkacaksınız’ diye cesaret ve tahliye müjdeleri verir.

15 Haziran 1944 te mahkeme olayda suç unsuru olmadığını belirtilerek başta Üstad Hazretleri olmak üzere bütün Nur Talebelerinin oy birliğiyle beraatına karar verir. Kararda Ömer Lüfti Gedikoğlu “İnebolu, Camii Kebir Mahallesi’nden, Kitapçı Hakkı Gedik oğlu, 315 doğumlu, 19.9.1943’den beri mevkuf, sabıkasız” şeklinde takdim edilir.

Ömer Lütfi, beraat edince İnebolu’ya döner. Hizmete kaldığı yerden devam eder. Hizmetlerle geçen bir ömrün sonunda 1986 yılı Nisan ayında vefat eder. Allah’tan kendisine rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir