Yazılar

NURUN HAMİSİ EŞREF EDİP

1882 yılında Selanik'te dünyaya gelen Eşref Edip Fergan, 14 Ağustos 1908 yılında Mehmed Akif Ersoy ile birlikte Sırat-ı Müstakim adıyla haftalık bir dergi çıkarmıştır. Dergi daha sonra Sebilürreşad adıyla yayın hayatına…

ÇOBANİSALI AHMED ÇOBAN

Isparta'nın Çobanisa köyünde 1900 yılında dünyaya gelen Ahmed Çoban, Isparta Nur Kahramanlarındandır. Koruk Efe ile birlikte efelik yaparken Risale-i Nur'ları onun vasıtası ile tanımış ve Ağabey'i Halil İbrahim'le iman hizmetinde…

BARLALI YUSUF KERVANCI

Yusuf Kervancı, 1933 yılının Agustos ayında Barla'nın Yokuşbaşı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Barla eşrafındandır. Yirmi Sekizinci Söz Cennet Bahsinin telif edildiği bahçenin sahibi Süleyman Kervancı'nın oğludur. Süleyman…

EMİRDAĞLI ABDULLAH GAYRETLİOĞLU

Abdullah Gayretoğlu, 1905 yılında Afyon'a bağlı Emirdağ da dünyaya gelmiştir. Emirdağ Nur Talebeleri arasında Tenekeci Abdullah olarak tanınmıştır. Emirdağ'da esnaflık yapan Abdullah Gayretlioğlu, arkadaşları ile bir tarikata…

GÜL AİLESİNDEN, İBRAHİM GÜL

Risale-i Nur'un neşrine büyük katkı sağlamış evini teksir makinesine tahsis etmiş Savlı bir Nur Talebesi olan İbrahim Gül, 1892 yılında Sav'da dünyaya gelmiştir. El yazması ile çoğaltılan risaleleri, matbaaların basmaya…