ÇOBANİSALI AHMED ÇOBAN

Isparta’nın Çobanisa köyünde 1900 yılında dünyaya gelen Ahmed Çoban, Isparta Nur Kahramanlarındandır. Koruk Efe ile birlikte efelik yaparken Risale-i Nur’ları onun vasıtası ile tanımış ve Ağabey’i Halil İbrahim’le iman hizmetinde bulunmuştur.

Risale-i Nur’un Lahika Mektuplarında,”Efeler, Eşkiyalar, Ahmedler” diye isimleri geçen Ahmed, Risaleleri yazmak ve neşretmek konusunda büyük gayret göstermiştir.

Koruk Eşkiya, yedi sene eşkiyalık yapar. Barla’da Üstad Hazretlerini görüp Nur’a talebe olur. Efelik arkadaşı Ahmed (Çoban)Ağa da yanında oda onunla beraber nurları tanır. İkisi de eşkiyalıktan, Üstad’a talebe olurlar. Bilhassa çocukları Kur’an’a ve Nurlara çalışmaya teşvik ederler.

O yıllarda mahkemelerde hakimler dinlemeyi serbest bıraktığı için Ahmed, 1943 yılında Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri Denizli Hapishanesinde yatarken iki defa ziyaretine gider mahkemelere katılır. Üstad’ı görür fakat elini öpemez.

Üstad Hazretlerinin elini öpemeyen Ahmed,o sırada hastanede olan Hafız Ali’nin yanına ziyaretine gider. Hafız Ali’yi Sav Köyünden tanır, ona karşı sevgisi büyüktür, Ağa lakabıyla ona hitap eder. Hafız Ali’nin,”namazı kalbimle, gözümle kılıyorum fakat namaz vakitlerini bilemiyorum bir saat alın bana” demesi üzerine de hemen bir saat alıp koluna takar.

”Râbian: Çoban İsa köyünde Ahmed’in mektubunda isimleri bulunan eski ve yeni kardeşlerimizin Risale-i Nur’a çalışmaları ve çocukları da Kur’an’a ve Nurlara çalıştırmaları,bu vakitte Nurlara büyük bir hizmettir. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin, âmin!(Emirdağ Lahikası)

“Ri­sa­le-i Nur’u bin­ler ka­lem­ler­le en kor­ku­lu za­man­lar­da ya­zıp neş­re­den­ler, Is­par­ta ve köy­le­rin­de­ki ta­le­be­ler­dir.Mi­sal olarak Sav köy­ü­nü gös­ter­mek kâ­fi­dir. Üs­tad Kas­ta­mo­nu’da bu­lun­du­ğu zaman,Is­par­ta’nın yal­nız Sav köy­ün­de bin ka­dar ka­lem senelerce Nur­la­rı yaz­mış, ço­ğal­tıl­ma­sın­da ça­lış­mıştır.” (Ta­rih­çe-i Hayat)

Risale-i Nur’un o yıllarda yazma ve neşri için elinden gelen her türlü gayreti gösteren Ahmed Çoban, 5 Ağustos 1991 de vefat eder. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir