SUFFE ASHABINDAN AMİR BİN FÜHEYRE(RA)

Amir bin Füheyre, İslamı ilk duyunca,kelime-i şehadet getirip müslüman olan kölelerdendir. Peygamber Efendimizin,ilk daveti ile, İlahi aşka tutulan Amir bin Füheyre köle olmasına rağmen,kalbinde duyup,vücudunun bütün zerrelerinde hissettiği îman lezzetini açıkca ilan etti.

Amir, “Bu vücut mutlaka birgün toprak olacak, nefsin elinde bir oyuncak olan bu beden mutlak çürüyecek, öyleyse bu dünyada bu kadarcık işkenceye dayanıversin” diye düşündü. Bu düşünce ile Amir bin Füheyre, yüce dînin emirlerini yerine getirmeye başladı.

Bilal-i Habeşi ile birlikte ağır işkencelere uğratılmış, kızgın güneş altında saatlerce bekletilmişti. Bütün bu işkencelere rağmen îmanından zerre kadar taviz vermemiş, hak dinden geri dönmemişti. Daha sonra Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınıp azat edildi. O’nun koyunlarının çobanlığını yaparak geçimini sağladı.

Peygamber Efendimiz, hicret sırasında Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasında saklanınca Amir sürüsünü bu mağaraya doğru sürerek onlara süt ve yiyecek götürdü. Sonra da onlarla birlikte Medine’ye gitti.

Amir bin Füheyre, Suffe Ashabı’ndandı. Sahabilerin içinde güzel Kur’ân okuyanlardan birisiydi. Peygamberimizin katipleri arasında da yer alı­yordu.

Bedir ve Uhud savaşlarına katılan Amir, hicretin 4. yılında Necidliler’e gönderilen yetmiş kişilik irşad heyetinde yer aldı. Necd Şeyhi Ebu Bera, Medîne’ye gelip, Resulullaha müracaat etti. Kabilesine dini bilgileri öğretmesi için muallimler istedi. Yetmiş kişilik bir heyetin içinde Amir bin Füheyre de bulunuyordu. Muallimler heyeti, Bir-i Maune’de tuzaga düşürüldü. Cebbar bin Sülma’nın attığı mızrak, henüz kırk yaşında olan Amir’in sırtından girip göğsünden çıktı. O anda Amir, “Kazandım vallâhi!” diye haykırınca öldürdüğü insanın son nefesindeki bu sözüne bir anlam veremeyen Cebbar, günlerce üzerinde düşündüğü bu olayın tesiriyle daha sonra müslüman oldu. Böylece bir kişinin şehadeti, bir diğerinin imanına vesile oldu.

Bir-i Maune’de müşrikler tarafından kuşatılan İslam irşad ekibi şehit olacaklarını anlayınca, dediler ki:
”Ya Rabbi! Resulullah Efendimize durumumuzu haber verecek, burada senden başka kimsemiz yoktur. Selamımızı ona ulaştır Ya Rabbî! Ya Rabbi! Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki: Biz Rabbimize kavuştuk. Rabbimiz bizden hoşnut oldu ve bizi de hoşnut kıldı.”

Cebrail Aleyhisselam gelip durumu Medine’de Resulullah’a bildirdi ve dedi ki:
”Onlar, Rablerine kavuştular, Rableri onlardan razı, hoşnut oldu ve onları da hoşnut kıldı.”

Resûlullah, Cebrail Aleyhisselamın bildirmesi üzerine hutbeye çıkarak, müşriklerin, Müslümanlara yaptığı bu ihaneti, irşad ekibinin bu şekilde pusuya düşürülmesini, onların şehid olduklarını müslümanlara duyurdu.

Allah O’nlardan razı olsun!

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir