RİSALE-İ NUR’LARIN GAZETE DE YAYINLANMASI

 

Risale-i Nur Külliyatını yayınlayan ilk gazete İstanbul’da yayınlanan Hür Adam, ve onun sahibi Sinan Omur.Risale-i Nur’ları geniş kitlelere ulaştırmak isteyen İstanbul Nur Talebelerinin imdadına 1957 yılında Sinan Omur yetişmiştir. Kendisine Bediüzzaman Said Nursi’den ve Risale-i Nur’lardan bahseden ve gazetesinde Nurların bazı bölümlerinin neşrini isteyen Nur Talebelerine,hiç tereddütsüz ”evet”cevabını verir. Şart olarak kendisine yardımcı olacak bir Yazıişleri Müdürü verilmesini ister. Ayrıca Risale-i Nur’ları da Sinan Matbaasında basımını başlatır. Sinan Omur,Bediüzzaman Said Nursi’yi 1. Dünya Savaşında Pasinler cephesinde Milis Kuvvetleri Başkomutanı olarak tanıdığını söyler.

Nur’lar ilk defa ne zaman yayınlanır?

O zaman üniversite de okuyan Mersin’li Abdünnur Sezgin Ağabey Sinan Beyin isteği ile Hür Adam gazetesine Yazıişleri müdürü olur. Böylece Hür Adam gazetesinde Asa-yı Musa adlı eserden bölümler yayınlanır. Gazetede daha sonra Asa-yı Musa haricinde Lahika Mektupları da neşredilir.

O dönem de başka nerede basım yapılmakta?

1957 li yıllarda iki matbaa Risale-i Nurları korkusuzca basıp geniş kitlelere ulaşmasını saglamıştır. Biri İstanbul’da Sinan Matbaası, diğeri ise Ankara’da Doğuş Matbaasıdır.

Üç Sinan kimdir?

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin:
”Benim üç Sinan’ım var. Biri Mimar Sinan, biri Ümmi Sinan (Anadolu da yaşamış evliya bir zat), biri de Omur Sinan” diye iltifat ettiği zat, Sinan Matbaası ve Hür Adam gazetesi sahibi basın mensubu Sinan Omur’dur.
Üstad Hazretlerinin iltifatına mazhar olan Sinan Omur 1898 de Bolu’da dünyaya gelmiş ve Mart 1974 de İstanbul’da vefat etmiştir. Sinan Matbaası ile bilinen Sinan Omur, 1950 yılından itibaren de Hür Adam gazetesiyle matbuat aleminde yer almıştır.

Üstad’ı ziyaret etmiş mi?

Evet Sinan Omur, Emirdağ da Üstad Hazretlerini iki kere ziyaret eder.Kendisine büyük iltifatta bulunan Üstad Hazretleri gazetesini takip ettiğini ve okuduğunu söyler.
Sinan Omur asıl cesareti ise 1960 dan sonra gösterir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde tutuklanıp hapse girer, matbaası ve gazetesi kapatılır, 19 ay sonra serbest bırakılır.Bu sırada yine Risale-i Nur’ları basacak matbaa aranır, daha evvel basım yapan matbalar dahil hiçkimse bu işe yanaşmaz.
Maddi, manevi büyük darbelere maruz kalan Sinan Omur, Risale-i Nur’ları basmayı yine tereddütsüz kabul eder. Sadece basılacak eserlere 1957 yılının tarihinin konulmasını ister. Hiç kimsenin cesaret edemediği zor günlerde herşeyi göze alıp Risale-i Nur’ları basan Sinan Omur 1974 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşur.
Nurköy olarak bizlere Risale-i Nur’ların basıp ulaşmasını sağlayan bu kahraman insana Allah’tan rahmet dileyip kabrine nurların yağmasını niyaz ederiz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir