NUR ŞAKİRDİ AHMED KUREYŞİ(ÖZKAN)

Kastamonu Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Kureyşi, 1909 yılında Devrakani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hatıralarında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu’da sürgün olduğu dönemde Kastamonu’da iki dükkânı olduğunu, birisinde imal, diğerini satış yeri olmak üzere kullandıklarını anlatan Ahmed Kureyşi (Özkan),gördüğü bir rüya üzerine imalatını yaptıkları cevizli ezmeden bir miktar alarak Üstad Hazretlerini ziyarete gittiği ifade ederek, ”Üstad bana, “Sen hoş geldin kardeşim” diyerek hitap etti. “Bu hediyeyi başkasından olsaydı almazdım, ama senin bu hediyeni alacağım” dedi. Yanından ayrıldım. Ve Risale-i Nur’ları yazmaya başladım.”

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin kendisine, ”Bize yakında bir hal olduğu zaman seni buraya bırakacağım. Vazifen var.” dediğini de anlatan Ahmed Kureyşi, daha sonra meydana gelen Denizli Hapsinde Kastamonu’dan yirmi kişinin hapse gönderildiği halde kendisinin dışarda kaldığını dile getirmiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, ”bir nur şakirdi Ahmed Kureyşî’nin onların makinesinin masrafına yüz banknot vermesini beyan eden bir mektubunu aldım.” diye kendisinden bahsolunan Ahmed Kureyşi ile ilgili bazı lahika mektubları şöyle:

”Nazif Çelebi’nin İnebolu hâlis kardeşlerimizin namına bayram tebriki ile ve Zülfikar’ın gayet dikkat ve ehemmiyet ve ihtiyatla devam-ı hizmeti ve Mu’cizât-ı Kur’âniyeyi de bitirip zeyillerinden bir kısmını da tamam etmesi ve Abdurrahman Salâhaddin’in Amerika misyonerlerine dört beş ay okutturduğu Asâ-yı Mûsâ ve Mu’cizât-ı Ahmediyeyi emin bir vasıta ile bizim nâmımıza Câmiü’l-Ezhere hediye edip göndermesini ve ehemmiyetli bir Nur şakirdi Ahmed Kureyşî’nin onların makinesinin masrafına yüz banknot vermesini beyan eden bir mektubunu aldım.

Bu kahraman Nazif kardeşimize ve gayet ciddî ve sebatkâr ve tam alâkadar İnebolu Nurcularına ve Ahmed-i Kureyşî ve rüfekalarına, hem bayramlarını, hem devamlı hizmetlerini, hem yüksek sadakatlerini, hem Zülfikar
’ın tab’ ve muvaffakiyetini, hem Salâhaddin’in Câmiü’l-Ezherle Medresetü’z-Zehranın münasebetini temine çalışmasını ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak onları muvaffak eylesin. Âmin. Ve hizmetlerini tam makbul eylesin. Âmin.(Emirdağ Lahikası)

”Salisen: Nis’li Kureyşîlerden Ahmed Kureyşî, muhterem pederiyle ve ammizadesi Ahmed ile Nurların has nâşir ve talabelerinden olması, o havali şakirtlerinin namına Nurlar hakkında güzel manzum fıkraları Lâhikaya girdi. Cenâb-ı Hak onları muvaffak eylesin. Âmin.

Rabian: Eğirdir kasabasında, isimlerini yazmadığım gayet ehemmiyetli kardeşlerimiz var. Onlara ve Mehmed Sabri gibi büyük santrala istinaden ve Sabri’nin yazısına benzettiğim dikkatli ve güzel ifadeli bir mektubu çalışkan ve ciddî kardeşlerimizden Çilingir Ali’den aldım. Onun arzusuyla aynını Lâhikaya geçirdik. Ona ve onu çalıştırana “Mâşâallah ve veffakakümullah” deriz.(Emirdağ Lahikası)

Kastamonu Nur Talebeleri arasında ön saflarda yeralan Ahmed Kureyşi (Özkan), 1987 yılında vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir