NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE….

Aziz, sıddık, tam metin kardeşlerim;

Şehid merhumun berzahta okumasıyla mesrurâne meşgul olduğu Nur Risalelerini dünyada kendi yerinde çalışmak ve beni de çalıştırmak için yazılmışlar gibi tam vaktinde yetişti ve medrese-i Yusufiyenin üç tatlı meyvesini ve Kur’ân’ın kudsî ve Firdevsî binler meyveler veren üç hizbini beraber getirdi.

İki kahraman mübarek, yazdıkları güzel iki Meyvelerinin tarzında ve kıt’asında On Birinci Meselesini dahi yazıp dört-beş nüsha Hizb-i Nuriye varsa ve beş-altı Hizb-i Kur’âniye ile beraber gönderilse münasiptir. Ve Hüsrev’in fıkrası, On Birinci Meselenin âhirinde kaydedilsin.

Size bu defa Âyetü’l-Kürsî’nin arkadaşı ve tetimmesi iki-üç âyetin bir nükte-i i’câziyelerine dair bir parça gönderdim. Daha tamamlamaya bir ihtar almadım, noksan kaldı, pek acelelikle yazıldı. Ehemmiyetli sırlar göründü, fakat dünyaya bakmamak için tamam ve açık yazdırılmadı. Eğer hoşunuza gitse, On Birinci Meselenin Haşiyesinin bir lâhikası olarak kaydedersiniz ve İ’câz-ı Kur’ân Risalesinin zeyillerinde hem “el-Felâk” nüktesini, hem bunu yazarsınız.

Kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Kat’î kanaatim geldi, bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir dest-i gaybî tarafından istihdam ediliyoruz.

Çok defa  عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  “Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır.” (Bakara Sûresi, 216 ayeti) sırrına mazhar oluyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çok.(Emirdağ Lahikası)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri,bu mektubunda dikkatimize, “Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz” Hadis-i Şerif’ini sunuyor. Hayatının tek gayesi, Kur’an ve iman hakikatleri olan Hafız Ali Ağabey’in, bu yaşayışının neticesini ahirette gördüğü dile getirilmekte.

Çıkarılacak ders insan hayatında ne ile meşgul olursa, hayatını öyle bitireceği, hayatı ne ile bitmişse öyle dirileceği hadisini kendimize rehber etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın bu hadisine sımsıkı sarılarak iman, Kur’an yolunda bir hayat geçirmektir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir